Innehåll

Manikyr och pedikyr

Naglar som målas i nagelstudio.

När man startar en nagelsalong är det mycket man ska fundera på och ta hänsyn till. För att underlätta för dig har vi samlat information om de tillstånd och kontroller som kan behövas.

Skönhetsbranschen har visat en mycket bra tillväxt på senare år med ökad lönsamhet inte minst när det gäller nagelvård. Branschen blir allt större och många väljer att öppna eget. Att göra naglarna har blivit en naturlig del av kvinnors skönhetsvård samtidigt som det blir allt vanligare att lägga pengar och tid på skönhetsvård.

Starta och driva lokal för hygiensk behandling

Tillstånd och regler

Bygga, ändra och riva

Här ser du vilka åtgärder som kräver en ansökan om bygglov eller om du behöver göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Skyltar och vepor

Om du vill sätta upp en permanent större reklamskylt eller vepa, fristående eller på fasad, krävs bygglov. Kom ihåg att stämma av med hyresvärden eller fastighetsägaren innan du ansöker.

Skyltar: reklamskyltar och vepor

Om du vill sätta upp en skylt där marken är allmän plats måste du söka tillstånd från polisen.

Skyltar: varuskyltning och gatupratare

Miljöfarlig verksamhet

Beroende på hur stor på­verkan en verksamhet har på miljön ställs olika krav enligt miljöbalken. Vissa behöver söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet i god tid innan start.

Starta och driva miljöfarlig verksamhet (egenkontroll enligt miljöbalken)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp