Innehåll

Driva skola

Vill du driva eller starta en fristående skola? Här finns information om vilka krav som ställs. Bedriver du en skolverksamhet inom Järfälla har du en skyldighet att skicka in en anmälan till kommunen.

Skolor som drivs i privat regi är en viktig del av Järfällas pedagogiska verksamhet. En fristående skola skiljer sig från andra företag eftersom finansieringen främst utgörs av bidrag från kommunen.

För att få tillstånd att starta en skola ställs det vissa krav gällande kvalitet, säkerhet och kompetens. Du behöver söka tillstånd för att driva skola hos Skolinspektionen, men det finns också andra tillstånd och regler som du kan behöva ha kontakt med Järfälla om.

Starta förskola eller skola

Förskoleverksamheter kan bedrivas i olika företagsformer, som aktiebolag eller kooperativ. Du som vill starta fristående förskola behöver lämna in en ansökan för godkännande av utbildningsförvaltningen. Det finns också andra tillstånd och regler som kan vara relevanta för din verksamhet.

Starta förskola eller skola

Tillstånd och regler

Matavfall

Vad ska du göra med matavfallet? Läs våra regler för hur olika typer av avfall hanteras.

Regler för olika typer av avfall

Krav på fett­av­skiljare för livs­medels­verksam­heter

Alla verksamheter som hanterar fett ska ha en typgodkänd fettavskiljare installerad som samlar upp det fett som följer med tvätt- och diskvatten.

Vilka krav som gäller finner du i våra riktlinjer för fett­avskiljare Pdf, 200.4 kB.

Krav på livsmedel eller utrustning

Köld­medier är miljöfarliga växthus­gaser som kan finnas i din kyl, frys och luft­konditionerings- eller värme­pumps­anläggning. Du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedie­anläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Läs mer om hantering av köldmedier

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före skolans start. Det gäller även om du anlitar ett cateringföretag.

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Beroende på hur stor på­verkan en verksamhet har på miljön ställs olika krav enligt miljöbalken. Vissa behöver söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet i god tid innan start.

Starta och driva miljöfarlig verksamhet (egenkontroll enligt miljöbalken)

Bygga nytt eller ändra

Här ser du vilka åtgärder som kräver en ansökan om bygglov eller om du behöver göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Skyltar och reklam

Om du vill sätta upp en permanent större reklamskylt eller vepa, fristående eller på fasad, krävs bygglov. Kom ihåg att stämma av med hyresvärden eller fastighetsägaren innan du ansöker.

Skyltar: reklamskyltar och vepor

Om du vill sätta upp en skylt där marken är allmän plats måste du söka tillstånd från polisen

Skyltar: varuskyltning och gatupratare

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp