Innehåll

Företagens trygghet i fokus

Fyra ordningsvakter och kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman.

Ordningsvakter är en insats för att öka tryggheten i Jakobsbergs centrum.

När företagare begränsas och inte kan driva sin verksamhet på bästa sätt eller när anställda riskerar att utsättas för hot och våld så behöver samhället agera kraftfullt.

– I Järfälla kommun kommer vi aldrig att acceptera att våld och brottslighet existerar vare sig i samhället i stort eller i vår kommun och vi agerar med krafttag för att motverka utvecklingen med de medel och förutsättningar vi har som kommun, säger Emma Feldman (M).

Trygghetsfrågan är en av de allra viktigaste frågorna för Järfällas företagare. Det är också en fråga som är högt prioriterad av oss som arbetar inom Järfälla kommun. Som företagare ska du kunna känna dig trygg, det ska vara en självklar del av ditt företagande.

– Från kommunens sida fortsätter vi med en rad olika trygghetsskapande insatser, bland annat mobila väktare och trygghetsnummer som bidrar till ökad trygghet i alla kommunens delar. I Jakobsberg har vi ordningsvakter och kameraövervakning, och vi fortsätter att söka tillstånd för ordningsvakter på fler platser i kommunen, säger Emma Feldman.

Järfälla är en kommun som växer. Allt fler väljer att flytta till Järfälla och fler företag startas här. Med den kommande tunnelbanan och tusentals nya bostäder och arbetsplatser så skapas helt nya möjligheter för företag att växa och utvecklas i vår kommun. Tillsammans med ett stort antal aktörer och i nära dialog med kommunens företagare så bygger vi ett gott företagsklimat som skapar möjligheter för företag att frodas.

Tidigare publicerade artiklar om kommunens trygghetsarbete

Järfälla kommun förlänger trygghetssatsning (jarfalla.se)

Tillsammans arbetar vi för ökad trygghet i Järfälla - Järfälla kommun (jarfalla.se)

Genomförd kartläggning visar vägen mot tryggare bostadsområden - Järfälla kommun (jarfalla.se)

Trygghetsseminarium 10 mars 2022

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp