Innehåll

Företagsklimat i fokus - Järfälla klättrar mest i länet

Järfälla kommuns målmedvetna arbete för ett bättre företagsklimat ger resultat och kommunen tar ett ordentligt kliv i Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets 290 kommuner. Järfälla klättrar från plats 134 till 69 och utmärker sig som den kommun som ökar mest i Stockholms län.

Mätningen av företagsklimatet i kommunerna syftar till att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag, något som är viktigt i det växande Järfälla.

Ett livskraftigt och starkt näringsliv är väldigt viktigt för Järfälla och för Järfällaborna. Järfälla ska vara en attraktiv kommun att starta och driva sitt företag i. Kommunen ska möta företagare med engagemang, förståelse och en hög servicenivå och som företagare i Järfälla så ska man kunna lägga sitt fokus på den egna verksamheten och inte på kommunal byråkrati.

Den handlingsplan som togs fram i början av 2021 har starkt bidragit till att Järfälla får bättre resultat i såväl Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning som i SKR:s NKI undersökningar av företagsklimatet i kommunernas myndighetsutövning.

– Vi är definitivt på rätt väg. Dialogen med företagen har blivit mycket bättre. Vi är bättre på att lyssna på företagens behov och kommunens verksamheter arbetar medvetet tillsammans med att berätta om vår service till företagen, säger näringslivschef Leif Nyrén.

Prenumerera på nyhetsbrev från Järfälla Näringsliv.

Kommunen har under året tagit ytterligare viktiga steg mot ett företagsklimat i toppklass. Några exempel:

  • Konkret trygghetsarbete tillsammans med företagen.
  • Tillväxtakademi för småföretagare.
  • Utbildningsinsatser för kommunens tjänstepersoner.

Om Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika. 2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-mars 2022. Den sista tredjedelen bygger på statistik från SCB och UC.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp