Innehåll

Starta eget inom vård och omsorg

Järfälla kommun har infört valfrihets­system enligt Lag om valfrihets­system (LOV). Valfrihets­systemen innebär att invånare har möjlighet att välja mellan olika leveran­törer av tjänster inom vård och omsorg. Det skapar möjligheter för privata företag att utföra tjänster som kommunen tidigare utförde i egen regi.

Järfälla kommun har infört LOV inom följande områden (1 november 2009) 

  • Hjälp i hemmet
  • Ledsagarservice SoL (socialtjänstlagen)
  • Avlösarservice SoL (socialtjänst­lagen)
  • Ledsagarservice LSS (lag om stöd och service till vissa funktions­hindrade)
  • Avlösarservice LSS (lag om stöd och service till vissa funktions­hindrade)

Företag som vill arbeta i Järfälla kommun inom dessa områden måste ansöka om att bli godkända som utförare. Kommunen tecknar därefter ett avtal.

Ansöknings­handlingar finns på avdelningen för omsorg och stöd.

Kontaktpersoner i Järfälla kommun

Chef för avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning
Anneli Lagerberg

Upphandlare
Kerstin Svensson

Alla valfrihets­system annonseras på Valfrihets­webben. Där finns alltid uppdaterad information om de valfrihetssystem som är igång i landets alla kommuner.

Länk till Valfrihets­webben

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp