Innehåll

Starta och driva rest­aurang, butik eller annan livsmedelsverksamhet

Information för dig som har företag i livsmedels­branschen eller funderar på att starta en verk­samhet med livs­medels­hantering.

Nuvarande regler

Det är samma regler för livs­medels­branscherna i hela EU. Reglerna finns i så kallade EG-förordningar som gäller direkt i hela EU.
 
Alla som driver livsmedels­verksamhet är skyldiga att följa livsmedelslagen med följdförfattningar. Hela regel­verket finns att hämta hos Livsmedels­verket.

Läs om att starta företag på Livsmedels­verkets webbplats

Registrering

För att starta ett livs­medels­företag ska du skicka in en anmälan om registrering.

Du får starta verksamheten 10 arbetsdagar efter att en komplett anmälan har in­kommit till miljö- och bygg­lovs­nämnden. Avgiften för registreringen är enligt taxa 3 048 kronor.

Läs här om fettavskiljare

Läs här om matavfall

Godkännande

Tillverkning av animaliska livsmedelsprodukter (gäller större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier med mera) kräver ett godkännande innan verk­samheten får starta, kontakta Livsmedelsverket.

Ändrade för­hållanden och ägar­byte

Du som driver en butik, restaurang eller dylikt är skyldig att meddela kommunen om betydande förändringar i din verksamhet. Anmäl alltid innan verksamheten tas i bruk, överlåts eller säljs. Alla livsmedels­företag ska uppfylla relevanta krav på egenkontroll, utrust­ning och utrymmen.

Tillsyn och avgifter

Kommunens livsmedels­inspektörer kontrollerar att verksamheten bedrivs på ett hygieniskt riktigt sätt och i övrigt uppfyller gällande krav. Tillsynen sker dels i form av oanmälda inspektioner, dels genom planerade besök och genom information.

Hur ofta en verksamhet besöks beror bland annat på hur omfattande och riskfylld hanteringen är. Ju bättre en verksamhet sköts ju mindre kontrolltid kommer att vara aktuell.

Tillsynen finansieras i huvudsak genom avgifter som tas ut i samband med att anläggningen registreras och vid tillsyn.

Livsmedelstaxan är 1 524 kronor per timme enligt taxa fastställd av kommun­fullmäktige 2023-11-06.
Avgiftens storlek beror på typ av livsmedelshantering och omfattning.

Livsmedelstaxan Pdf, 201.7 kB.

Relaterad information

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp