Innehåll

Starta förskola eller skola

Innan du startar en skola eller förskola ska du göra en an­mälan till kommunen. Anmälnings­plikten gäller för start av ny skol- eller förskole­verksamhet. Byte av lokaler eller utbyggnad ska också anmälas.

Riktlinjer för godkännande

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Pdf, 236.4 kB.

Anmäl i god tid

Anmälan ska inkomma senast sex veckor innan verksamheten startar. Skicka in både an­mälnings­blanketten och enkäten om egenkontrollen. Om anmälan görs redan på projekterings­stadiet är det lättare för verksamheten att beakta synpunkter som kan komma fram.

Läs mer i informationsbladet Etablering av skol- och förskole­verksamhet i Järfälla kommun Pdf, 40.6 kB.

I vissa fall ska du även göra en bygganmälan till bygglov­avdelningen. 

Avgifter

En avgift tas ut för att hand­lägga anmälan samt senare även för tillsyn av verk­sam­heten. Anmälningsavgiften och den årliga tillsyns­avgiften för skolor och för­skolor är fastställd av kommun­fullmäktige.

Syftet med avgiften är att finansiera kommunens tillsynsarbete och att de som bedriver verksamhet där tillsyn behövs, ska stå för kostnaden som följer. Kommun­fullmäktige i Järfälla har fastställt en taxa som beskriver vilka avgifter som tas ut. Timavgiften är för närvarande 1 384 kronor.

Taxorna för tillsyn enligt miljöbalken bygger på själv­kostnads- och lik­ställighets­principen.

Miljöbalkstaxan Pdf, 302.6 kB.

Taxebilaga 1 - miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddstillsyn Pdf, 543 kB.

Taxebilaga 2 - fast avgift Pdf, 256.6 kB.

Taxebilaga 3 - timavgift Pdf, 60.2 kB.

Taxebilaga - sporadisk tillsyn Pdf, 71.5 kB.

Relaterad information

Läs här om egenkontroll

Läs här om ventilation

UV-Skydd på förskolor - rapport Pdf, 4.7 MB.

Enkät - Egenkontroll för skola och förskola Pdf, 308.3 kB.

Tabell över ut­rymmen med max­personal­angivelse, skola Pdf, 122.7 kB.

Tabell över utrymmen med maxpersonangivelse, förskola Pdf, 83.4 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp