Innehåll

Ventil­ation i skola och för­skola

Ventilations-sol i skoltak

Skolor och lokaler för barn­omsorg ska ha ett lägsta utelufts­flöde på 7 liter per person. Ett tillägg på minst 0,35 liter per sekund per m² bör dessutom göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Hur många personer kan vara i rummet?

Offentliga lokaler som skola och förskola ska ha en max­personangivelse med av­seende på ventilation. Max­personangivelsen ska ange antalet personer som lokalens ventilation dimensionerats för. Vid planerad och åter­kommande verksamhet längre än 30 minuter ska denna angivelse i huvudsak efterlevas. Om personalen inte känner till max­person­angivelsen ska respektive utrymme märkas upp.

Anmälan och tillsyn

Vid anmälan och tillsyn granskas bland annat lokalernas ventilation.
Rekommendationer och krav styrs av de vägledande myndigheterna Social­styrelsen, Arbets­miljöverket och Boverket.

Läs mer på sidan om egen­kontroll

Tabell för utvärdering av en lokals ventilation i för­hållande till person­belastning Word, 142 kB.

Exempel på ifylld tabell för utvärdering av en lokals ventilation Pdf, 24.2 kB.

Faktablad om ventilation i skola och förskola Pdf, 343.1 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp