Innehåll

Kostnad för miljö­diplom

För stöd och hjälp i arbetet med miljö­diplomet tar vi ut en års­avgift som är anpassad till antalet anställda på ditt företag. I årsavgiften ingår även en licens­avgift.

Årsavgift och licensavgift

 • 1-10 anställda 5 000 kr (inkl. 1 000 kr i licens­avgift)
 • 11-25 anställda 7 000 kr (inkl. 1 000 kr i licens­avgift)
 • 26-50 anställda 9 000 kr (inkl. 1 000-1 500 kr i licens­avgift)
 • 51-100 anställda 12 000 kr (inkl. 1 500-2 000 kr i licens­avgift)
 • 101-200 anställda 18 750 kr (inkl. 2 000 kr i licens­avgift)
 • fler än 200 anställda efter individuell överens­kommelse (inkl. 2 000-3 000 kr i licensavgift)

Fastställda avgifter gäller tills­vidare och kan komma att ändras. Alla avgifter anges exklusive moms. Vart fjärde år tillkommer en kostnad för extern miljö­revision av tredje­part där revisorn ska vara godkänd av SUSA.

Vad ingår i avgiften?

Årligen

 • Stöd och rådgivning upp till sex timmar för att färdig­ställa dokument­ationen och det praktiska miljö­arbetet inför den årliga revisionen.
 • Revision av ditt företags miljö­förbättringar rela­terat till de egna mål­sättningarna samt till de krav som anges i Svensk Miljöbas krav­standard.
 • Nytt miljödiplom när alla krav är uppfyllda.
 • Rätten att använda SUSA:s logotyp, enligt särskilt avtal.
 • Vid giltigt miljödiplom, marknads­föring av företaget i kommunens kanaler

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp