Innehåll

SUSA

Föreningen SUSA (Sustainable standards), tidigare Svensk Miljöbas, bildades för att kvalitets­säkra och marknads­föra mindre miljö­lednings­system. Syftet är att göra det möjligt för fler små och medel­stora företag att arbeta strukturerat med miljö­frågor.

Föreningen SUSA

Föreningen Svensk Miljöbas grundades 2005 och bytte 2021 namn till SUSA. De sammanför utfärdare av miljö­diplom, däribland Järfälla kommun, under krav­standarden Svensk Miljöbas. Det över­gripande syftet är att göra det möjligt för fler små och medelstora företag att arbeta strukturerat med miljöfrågor, samt att förenkla för inköpare och upphandlare att bedöma vilka krav de olika miljölednings­systemen uppfyller. I dagsläget har cirka 400 företag och föreningar ett giltigt diplom enligt standarden Svensk Miljöbas, vars krav bygger på liknande kriterier som ISO 14001.

SUSA:s nya logotyp

SUSA:s nya logotyp

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp