Gå direkt till sidans innehåll

Järfälla kommuns miljö­diplom

Järfälla kommuns miljödiplom är ett verktyg som hjälper dig att organisera företagets miljö­arbete. När du miljö­diplomerar ditt före­tag ger det affärs­mässiga fördelar, organisatoriska vinster och minskad negativ miljö­påverkan.

Vinster och för­delar med miljö­diplom

Ett organiserat miljöarbete ger flera fördelar och miljö­diplomet är ett kvitto på ditt företags miljö­prestanda och en signal till dina kunder att du arbetar för en bättre miljö.

  • Minskad negativ miljö­påverkan - genom att minska användningen av farliga kemikalier, opti­mera avfalls­hanteringen, energi­användningen och transporterna bidrar ditt företag till en bättre miljö
  • Affärsmässiga fördelar - besparingar genom effektiv­iseringar och möjlighet att stärka konkurrens­kraften och varu­märket
  • Organisatoriska vinster - att arbeta enligt ett miljö­lednings­system leder ofta till tydligare rutiner och bättre kontroll

Järfälla kommun har arbetat med miljö­diplom under lång tid och har stor erfarenhet av miljö­rådgivning, miljö­lag­stiftning och förut­sättningar för små och medel­stora företag i Järfälla.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp