Innehåll

Avgifter för tobak, servering och folköl

För att få hantera och bedriva försäljning av livsmedel, tobak, läkemedel och alkohol krävs tillstånd. Här hittar du information om avgifterna som tillkommer.

Ansökan för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, nytt tillstånd och vid köp av bolag

13610

kr

Ansökan för stadigvarande tobaksförsäljningstillstånd, nytt tillstånd och vid köp av bolag

9073

kr

Utvidgade tillstånd/ändrad serveringsyta, permanenta serveringstillstånd

4267

kr

Permanent utökande serveringstider

4267

kr

Tillfälligt utökad serveringstid till allmänheten, 1-3 dagar till allmänheten

2133

kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ett tillfälle **

1770

kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten två eller flera tillfällen**

6543

kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, ett tillfälle

1060

kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, upp till sex tillfällen

2094

kr

Tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd till allmänheten, upp till tre tillfällen

2133

kr

Stadigvarande cateringstillstånd för slutet sällskap, nytt tillstånd

13610

kr

Tillfälligt cateringtillstånd till slutet sällskap, ett tillfälle

1087

kr

Anmälan om lokal vid servering av alkoholdrycker, cateringtillstånd

637

kr

Stadigvarande serveringstillstånd för gemensam serveringsyta

13610

kr

Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta ett tillfälle **

1449

kr

Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta två eller flera tillfällen **

5889

kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten ett tillfälle **

1486

kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten, två eller flera tillfällen **

5889

kr

Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten där serveringstillstånd finns

0

kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till slutet sällskap ett tillfälle

1032

kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till slutet sällskap två eller flera tillfällen

2039

kr


Pausservering till allmänheten två eller flera tillfällen

6371

kr

Avgift för kunskapsprov i alkohollagen vid högst tre tillfällen. (Avgift per tillfälle)

1310

kr

Ändring av personer betydande inflytande, PBI mer än 50%*

5235

kr

Ändring av personer betydande inflytande, PBI mindre än 50% *

2616

kr

Säsongstillstånd över 1 månad upp till 6 månader

7851

kr

 

* Personer i styrelsen/bolaget som har inflytande i verksamheten.

** Om evenemang avser en längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadigvarande

säsongtillstånd.

*** Om evenemang avser en längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadigvarande tillstånd.


Omsättning av alkohol (kr)

Fast avgift 2023 (kr)

Rörlig avgift (kr)

Total avgift (kr)

0–100 000

4662

0

4662

100 001–500 000

4662

6804

11466

500001–1000000

4662

9618

14280

1000001–4000000

4662

13609

18271

Tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, kronor

Avgift 2023

Försäljning av tobak

1300

Försäljning av e-cigaretter samt påfyllningsbehållare

1300

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1300

Försäljning av folköl

1300

Försäljning av receptfria läkemedelmed åldersgräns

1300Försäljning av två olika av ovanstående varuslag

2200

Försäljning av tre olika av ovanstående varuslag

2900

Försäljning av fyra olika av ovanstående varuslag

3300

Försäljning av samtliga ovanstående varuslag

4000

Timavgift enligt Alkohollagen, Lag om tobak och liknande produkter samt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel


Extra tillsyn utöver ordinarie årsavgift

800


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp