Innehåll

Elektroniska cigaretter

Du som tänker sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter måste först anmäla det till kommunen. Du får bara sälja till personer över 18 år.

Anmälan av försäljning

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare kräver att en anmälan har gjorts till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Egenkontrollprogram

Det behöver även finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram som beskriver hur försäljningsstället arbetar med att säkerställa en korrekt hantering kring försäljningen.

Lag om tobak och liknande produkter

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter reglerar försäljning av elektroniska cigaretter. Kontakta din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för e-cigaretter.

För mer information om lagen, se nedanstående länk:

Till lagen om tobak och liknande produkter

Varningsmärkning

Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med hälsovarningar. Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar hälsovarningar, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om hälsovarningarna inte uppfyller föreskrifter om utformningen av varningarna.

E-vätskor med höga halter nikotin

Företag som säljer dödskallemärkta vätskor till e-cigaretter måste ha tillstånd från länsstyrelsen. Dessa så kallade e-vätskor med höga halter nikotin kan leda till allvarliga förgiftningar.

Kemiska produkter som är särskilt farliga omfattas av svenska regler om tillstånd. Det gäller till exempel e-vätskor med så hög halt nikotin att de ska märkas med symbolen dödskalle.

Det är Länsstyrelsen i ditt län som utfärdar tillstånd. Tillstånd söker du i e-tjänsten ”Ansökan om tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter”. E-tjänsten hittar på din Länsstyrelses webbplats.

Mer information om e-vätskor finns även hos Kemikalieinspektionen, se länk:

Läs mer om lagen om e-vätskor med hög nikotin hos Kemikalieinspektionen


Blanketter

Om du inte har möjlighet att ansöka via kommunens e-tjänst så finns blanketter tillgängliga här:

Klicka här för att komma till blanketter

Ifyllda blanketter skickas till:
Järfälla kommun
Socialförvaltningen
Kansli- och tillsynsenheten
177 80 Järfälla


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp