Innehåll

För­säljning av tobak

Om du vill sälja tobak ska du ansöka om det i kommunens e-tjänst innan du kan börja sälja. Du får bara sälja tobak till personer över 18 år. Du måste också följa reglerna som gäller för tobaksförsäljning.

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

Följande blanketter behöver fyllas i och skickas in för att ansökan ska handläggas. Blanketterna finns att ladda ner på länken ovan.

 • Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd: via e-tjänst eller blankett i e-tjänst
 • Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning
 • Begäran om uppgifter för tobakstillstånd, Skatteverket
 • Bilaga till ansökan om tillstånd av försäljning av tobaksvaror

Avgifter för ansökan

 • Ansökan om stadigvarande tobaksförsäljningstillstånd till allmänheten, nytt tillstånd och vid köp av bolag: 8 834 kronor.
 • Tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd till allmänheten upp till tre tillfällen: 2 077 kronor.
 • Avgifter som avser handläggning av ansökan betalas inte tillbaka efter avslag eller om de sökande tar tillbaka sin ansökan.

Riktlinjer

Här hittar du de kommunala riktlinjerna för tobaksförsäljningstillstånd.

Ladda ner riktlinjerna för tobaksförsäljningstillstånd 2019-2023 här Pdf, 173.2 kB.

Blanketter detaljhandel

Fyll i organisationsnummer och namn på bolaget sid.1 och underskrift och behörig firmatecknare på sidan 2.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Pdf, 187.5 kB.

Blanketter partihandel

Fyll i organisationsnummer och namn på bolaget sid.1 och underskrift och behörig firmatecknare på sidan 2.

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd från Skatteverket Pdf, 106.2 kB.

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

Nytt om lagar och regler

Ny tobakslag

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Lagen innebär bland annat att alla som säljer tobak eller vill börja sälja tobak ska ansöka om det hos kommunen.

Det räcker alltså inte längre att anmäla tobaksförsäljning, utan alla, även de som redan säljer tobak, ska inkomma med en ansökan. Ansökningstiden är öppen 1 juli 2019 - 1 november 2019.

Översikt av den nya tobakslagen Pdf, 270.6 kB.

Ny varningsmärkning 2017

Från och med den 21 maj 2017 måste tobaksförpackningar och förpackningar till örtprodukter för rökning ha ny varningsmärkning.

Läs mer om ändringar i tobakslagen Pdf, 25.3 kB.

Ny lag om elektroniska cigaretter

Från och med 1 juli 2017 gäller en ny lag som bland annat innebär att du som försäljare måste anmäla till kommunen om du säljer elektroniska cigaretter och att dina kunder måste vara minst 18 år gamla.

Varje förpackning ska ha hälsovarningar, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration.

Kontakta din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för e-cigaretter.

Läs mer om lagen om elektroniska cigaretter hos Länsstyrelsen

Reglerna i tobaks­lagen som du måste följa

Du måste följa reglerna i för att få sälja tobak. Här är en kort sammanfattning:

18-årsgräns

Du får inte sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, och den bör sitta vid kassan.

Motverka langning

Du får inte sälja tobak till någon som du miss­tänker ska lämna över varorna till en person som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller reklamskyltar inne i butiken. Utanför butiken får ingen reklam för tobaksvaror eller erbjudanden/extrapriser finnas. De kan uppfattas som på­trängande och uppmanar till användning av tobak. Du får inte heller göra reklam för tobak genom specialpriser, gåvor, gratis­prover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som ask­koppar, tändare och paraplyer.

Förbud mot att sälja lösa cigaretter

Cigarett­paketen måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).

Ny märkning på tobak

Som konsumentupplysning ska cigarettpaketen innehålla:

 • hälsovarning med kombination av text och bild, på fram- och baksida.
 • varningstext "Rökning dödar" på sidan.
 • rökavvänjningsinformation på fram- och baksida.
 • varningstext på sidan.

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljnings­ansvarig ska se till att personalen känner till försäljnings­reglerna och verk­sam­hetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal.

Läs mer i tobakslagen (2018:2088)

Avgift för tillsyn

Du ska betala en årlig till­syns­avgift till kommunen. För 2022 är avgiften 1 873 kronor per år vid försäljning av folköl, eller folköl och tobak.

Avgift för 2022

Kronor

Ansökan för stadigvarande tobaksförsäljningstillstånd till allmänheten nytt tillstånd och köp av bolag

8 834

Tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd till allmänheten upp till tre tillfällen

2 077

Försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter

1 873

Försäljning av tobak och e-cigaretter

1 251

Försäljning av folköl

1873

Försäljning av receptfria läkemedel

1 251

Försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

1 873Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp