Innehåll

För­säljning av tobak

Om du vill sälja tobak ska du ansöka om det i kommunens e-tjänst innan du kan börja sälja. Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.

Regler för försäljning om tobak finns i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

För att kunna få tillstånd måste du först:

Ändringar i bolaget

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen.
Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

 • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
 • Betydande förändringar i en styrelse.
 • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
 • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
 • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
 • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Lagar och regler

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Lagen innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Lagen innehåller även bestämmelser om nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

Bland annat finns bestämmelser som reglerar:

 • Tobaksvaror måste vara märkta med hälsovarningar som kombinerar bild och text på fram- och baksidan, varningstext ”rökning dödar” på sidan och rökavvänjningsinformation på fram- och baksidan.
 • Tobaksvaror får ej säljas till personer under 18 år.
 • Tobaksvaror får ej säljas till någon som misstänks överlämna varan till en person under 18 år (langning).
 • Ett paket cigaretter får ej innehålla mindre än 20 cigaretter. En snusdosa får ej innehålla mindre än 20 portionsförpackningar. Rulltobak får ej säljas i förpackningar som väger mindre än 30 gram.
 • Som huvudregel får tobaksvaror inte marknadsföras till konsumenter. Marknadsföring inne på försäljningsstället som inte är påträngande eller uppmanar till tobaksbruk är dock tillåten i viss mån. Du får inte heller göra reklam för tobak genom specialpriser, gåvor, gratis­prover, reklamtävlingar eller reklammaterial.

Läs mer om tobakslagen (2018:2088)

Kommunens anvisningar till ansökan

Här hittar du anvisningarna till din ansökan för tobaksförsäljningstillstånd.

Läs anvisningarna till din ansökan för tobaksföräljningstillstånd Pdf, 100.9 kB.

Kommunens riktlinjer

Här hittar du de kommunala riktlinjerna för tobaksförsäljningstillstånd.

Läs kommunens riktlinjer för tobaksföräljningstillstånd Pdf, 283.5 kB.

Skyldighet att informera din personal

Du som är butiksägare eller försäljnings­ansvarig har en skyldighet att se till att personalen känner till försäljnings­reglerna och verk­sam­hetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal.

Blanketter

Om du inte har möjlighet att ansöka via kommunens e-tjänst så finns blanketter tillgängliga här:

Klicka här för att komma till blanketter

Ifyllda blanketter skickas till:
Järfälla kommun
Socialförvaltningen
Kansli- och tillsynsenheten
177 80 Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp