Innehåll

Ser­verings­tillstånd

För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serverings­tillstånd. Du ansäker via e-tjänsten nedan. Du kan även läsa om vilka regler och avgifter som gäller.

Det finns flera olika typer av serverings­tillstånd. Du kan använda samma e-tjänst för alla tillstånd.

Serverings­tillstånd för restaurang

Serverings­tillstånd för restauranger gäller tills vidare, så länge din verksamhet uppfyller lagar, krav och regler för alkohol­servering.

Avgifter

Kommunen tar ut en ­avgift för att handlägga din ansökan. Avgifter som avser handläggning av ansökan betalas inte tillbaka efter avslag eller om de sökande tar tillbaka sin ansökan.

Du hittar avgifterna här

Vem kan söka?

Du som söker serverings­tillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisations­nummer. Det kan också vara en för­ening eller en enskild firma.

Du ska visa att du är lämplig

Alkohollagen ställer krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har till­räckliga kunskaper i alkohol­lagen. Det kontrolleras genom att du får göra ett kunskapsprov.

Tillfälligt serverings­tillstånd för slutet sällskap

Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal personer som du känner till i förväg, behöver du serverings­tillstånd för slutna sällskap, till exempel:

  • personal­fest
  • förenings­fest
  • liknande enstaka tillfällen

Till­ståndet innebär att du får servera vin, starköl, sprit och andra jästa alkohol­drycker.

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.Du kan få tillfälligt tillstånd vid högst tolv tillfällen per år och per lokal.

Tillfälliga serverings­tillstånd till allmänheten

Om du ska hålla ett arrange­mang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serverings­tillstånd för att få sälja och servera alkohol.

Tillfälligt serverings­tillstånd gäller vid enstaka tillfällen eller en viss period, alltså inte regel­bundet åter­kommande verksamhet. Du kan få tillfälligt tillstånd vid högst tolv tillfällen per år och per lokal.

Så söker du serveringstillstånd

Fyll i ansökningsblanketten för serveringstillstånd och skicka den till:
Järfälla kommun, Socialförvaltningen, 177 80 Järfälla.

Blankett anmälan om ändring serverings­ansvarig personal

Checklista på vad du ska bifoga med ansökan Pdf, 119.7 kB.

Bifoga även en ritning över serveringsstället.

Tillsyn

Kommunen ansvarar till­sammans med polis­myndigheten för tillsynen av serverings­ställen i Järfälla. Tillsynen syftar bland annat till att kontrollera att till­stånds­havare i kommunen följer bestämmelserna i alkohol­lagen.

Riktlinjer

Utgångspunkten för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn finns i kommunens riktlinjer för serveringstillstånd. Pdf, 482.2 kB.

Ändring av personer med betydande inflytande

Har ni gjort ändringar i bolaget som styrelse, VD, bolagsmän, eller dylikt behöver ni rapportera detta till oss.

Upphörande av serveringstillstånd

Har ni ett planerat avbrott eller ska ni avsluta försäljning av alkohol? Då behöver ni skicka in ett upphörande av serveringstillståndet till oss.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp