Innehåll

Ser­verings­tillstånd

För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serverings­tillstånd. Du ansäker via e-tjänsten nedan. Du kan även läsa om vilka regler och avgifter som gäller.

Det finns flera olika typer av serverings­tillstånd. Du kan använda samma e-tjänst för alla tillstånd.

Serverings­tillstånd för restaurang

Serverings­tillstånd för restauranger gäller tills vidare, så länge din verksamhet uppfyller lagar, krav och regler för alkohol­servering.

Vem kan söka?

Du som söker serverings­tillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisations­nummer. Det kan också vara en för­ening eller en enskild firma.

Du ska visa att du är lämplig

Alkohollagen ställer krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har till­räckliga kunskaper i alkohol­lagen. Det kontrolleras genom att du får göra ett kunskapsprov.

Tillfälligt serverings­tillstånd för slutet sällskap

Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal personer som du känner till i förväg, behöver du serverings­tillstånd för slutna sällskap, till exempel:

  • personal­fest
  • förenings­fest
  • liknande enstaka tillfällen

Till­ståndet innebär att du får servera vin, starköl, sprit och andra jästa alkohol­drycker.

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.Du kan få tillfälligt tillstånd vid högst tolv tillfällen per år och per lokal.

Tillfälliga serverings­tillstånd till allmänheten

Om du ska hålla ett arrange­mang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serverings­tillstånd för att få sälja och servera alkohol.

Tillfälligt serverings­tillstånd gäller vid enstaka tillfällen eller en viss period, alltså inte regel­bundet åter­kommande verksamhet. Du kan få tillfälligt tillstånd vid högst tolv tillfällen per år och per lokal.

Så söker du serveringstillstånd

Fyll i ansökningsblanketten för serveringstillstånd och skicka den till:
Järfälla kommun, Socialförvaltningen, 177 80 Järfälla.

Blankett anmälan om ändring serverings­ansvarig personal Word, 297 kB.

Checklista på vad du ska bifoga ansökan Pdf, 119.7 kB.


Bifoga även en ritning över serveringsstället.

Tillsyn

Kommunen ansvarar till­sammans med polis­myndigheten för tillsynen av serverings­ställen i Järfälla. Tillsynen syftar bland annat till att kontrollera att till­stånds­havare i kommunen följer bestämmelserna i alkohol­lagen.

Riktlinjer

Utgångspunkten för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn finns i kommunens riktlinjer för serveringstillstånd. Pdf, 482.2 kB.

Avgifter

Kommunen tar ut en ­avgift för att handlägga din ansökan. Avgifter som avser handläggning av ansökan betalas inte tillbaka efter avslag eller om de sökande tar tillbaka sin ansökan.

Avgifter för ansökan och anmälan

Ansökan och anmälan gäller för

Avgifter år 2022

Ansökan för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, nytt tillstånd och köp av bolag

13 252

Utvidgade tillstånd/ändrad serveringsyta permanenta serveringstillstånd

4 154

Permanent utökande serveringstider

4 154

Tillfälligt utökad serveringstid 1-3 dagar till allmänheten

2 077

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ett tillfälle

1 724

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten två eller flera tillfällen **

6 371

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, ett tillfälle

1 032

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, upp till sex tillfällen

2 039

Stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap, nytt tillstånd

13 252

Tillfälligt cateringtillstånd till slutet sällskap, ett tillfälle

1 059

Anmälan om lokal vid servering av alkoholdrycker, cateringtillstånd

620

Stadigvarande serveringstillstånd för gemensam serveringsyta

13 252

Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta ett tillfälle

1 411

Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta två eller flera tillfällen **

5 734

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten ett tillfälle

1 447

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten två eller flera tillfällen **

5 734

Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten där serveringstillstånd finns

0

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till slutet sällskap ett tillfälle

1 005

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till slutet sällskap två eller flera tillfällen

1 985

Pausservering till allmänheten två eller flera tillfällen

6 204

Avgift för kunskapsprov i alkohollagen vid högst tre tillfällen. (Avgift per tillfälle)

1 276

Ändring av personer med betydande inflytande, PBI mer än 50 % *

5 097

Ändring av personer med betydande inflytande, PBI mindre 50 % *

2 547

Säsongstillstånd över 1 månad upp till 6 månader

7 645


* Personer i styrelsen/bolaget som har inflytande i verksamheten

** Om evenemang avser en längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadig­varande säsongs­tillstånd.

Tillsyns­avgifter 2022

Den fasta avgiften är alltid 4 450 kr. Utöver det tillkommer en rörlig avgift.​

Om­sätt­ning av alkohol (kronor)

Rörlig avgift (kronor)

Summa avgift (kronor)

0 - 100 000

0

4 539

100 001 - 500 000

6 044

11 165

500 001 - 1 000 000

9 366

13 905

1 000 000 - 4 000 000

13 252

17791


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp