Innehåll

Ser­verings­tillstånd

För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serverings­tillstånd. Du ansöker via e-tjänsten nedan. Du kan även läsa om vilka regler och avgifter som gäller.

Serverings­tillstånd för restauranger kan gälla tillsvidare eller under en tidsbegränsad period, så länge din verksamhet uppfyller lagar, krav och regler för alkohol­servering.

Avgifter

För att kommunen ska behandla din ansökan måste du betala en ansökningsavgift. Avgiften faktureras av kommunen efter att din ansökan har inkommit. Avgift för ansökan måste betalas innan ansökan kan behandlas.

Se avgifter

Lämplighetskrav

Alkohollagen ställer krav på dig som söker serveringstillstånd. Lämplighetskravet betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har till­räckliga kunskaper i alkohol­lagen.

Kunskap i alkohollagen

Du ska ha kunskap i alkohollagen. Det kontrolleras genom att du får göra ett kunskapsprov utifrån vilket typ av tillstånd du ansöker om.

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Detta tillstånd gäller tills vidare. För att kunna få ett stadigvarande tillstånd ska serveringsstället ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och kunna servera lagad eller på annat sätt tillredd mat. Matutbudet ska bestå av ett antal förrätter, huvudrätter och efterrätter. Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

På serveringsstället skall det finnas tillräckligt med sittplatser för matservering i förhållande till lokalens storlek, och om det finns uteservering ska lokalerna vara överblickbara från exempelvis baren. Tillståndshandläggare gör bedömningen om lokalens utformning uppfyller lämplighetskraven.

Vid bedömningen av kök tas hänsyn till verksamhetens inriktning. Utrustning för den tillredning som ska bedrivas ska finnas. Serveringsstället ska även vara lämpligt för sitt ändamål utifrån brandsäkerhetssynpunkt.

Tillfälliga serverings­tillstånd för slutet sällskap

Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal personer som du känner till i förväg, behöver du serverings­tillstånd för slutna sällskap, till exempel:

 • personal­fest
 • förenings­fest
 • liknande enstaka tillfällen

Till­ståndet innebär att du får servera vin, starköl, sprit och andra jästa alkohol­drycker.

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen. Du kan få tillfälligt tillstånd vid högst tolv tillfällen per år och per lokal.

Tillfälliga serverings­tillstånd till allmänheten

Om du ska hålla ett arrange­mang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serverings­tillstånd för att få sälja och servera alkohol.

Tillfälligt serverings­tillstånd gäller vid enstaka tillfällen eller en viss period, alltså inte regel­bundet åter­kommande verksamhet. Du kan få tillfälligt tillstånd vid högst tolv tillfällen per år och per lokal.


Övriga typer av serveringstillstånd

Det finns även möjlighet att ansöka om stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap, pausservering, m.m. För mer information om dessa tillstånd se kommunens riktlinjer nedan.

Aktuell lagstiftning och riktlinjer

Utgångspunkten för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn finns i alkohollag (2010:1622) och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd. För mer information om alkohollagen och kommunens riktlinjer, se nedanstående länkar:

Riktlinjer för serveringstillstånd Järfälla kommun Pdf, 482.2 kB.

Alkohollagen

Tillsyn

Kommunen ansvarar till­sammans med polis­myndigheten för tillsynen av serverings­ställen i Järfälla. Tillsynen syftar bland annat till att kontrollera att till­stånds­havare i kommunen följer bestämmelserna i alkohol­lagen.

Ändring av personer med betydande inflytande

Har tillståndshavare genomfört förändringar i bolagets ledning måste detta rapporteras till kommunen. Detta gäller exempelvis förändring av:

 • verkställande direktör
 • extern firmatecknare
 • styrelseledamot
 • styrelsesuppleant som har generalfullmakt att företräda företaget, har ett betydande ägarinflytande eller i övrigt har sådan ställning att ett bestämmande inflytande föreligger
 • bolagsdelägare
 • aktieägare med betydande aktieinnehav
 • verklig huvudman
 • annan ekonomisk intressent bakom serveringsverksamheten
 • annan person som har rätt att fatta avgörande beslut för serveringsverksamheten.

Blanketter

Om du inte har möjlighet att ansöka via kommunens e-tjänst så finns blanketter tillgängliga här:

Klicka här för att komma till blanketter

Ifyllda blanketter skickas till:
Järfälla kommun
Socialförvaltningen
Kansli- och tillsynsenheten
177 80 Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp