Innehåll

Tillsyn enligt miljö­balken och livs­medelslagen

Miljö- och bygglovs­nämnden ansvarar för tillsyn enligt ett antal lagar inom Järfälla kommun. De lagar som reglerar tillsynen är främst miljö­balken och livs­medelslagen.

Tillsyn enligt miljö­balken

En stor del av tillsynen riktas mot det som kallas miljöfarlig verksamhet. Det innebär till exempel tillsyn av bensin­stationer, biltvätthallar, verk­städer, mejerier, vattenverk, stenkrossar och annan störande bygg­verksamhet, skolor/förskolor samt alla typer av anläggningar för transport. Förutom tillsyn över miljöfarlig verksamhet ingår också tillsyn över andra som hanterar kemikalier och tillsyn över avfallshantering.
Miljöbalken reglerar även inomhus- och hygienfrågor.

Läs om att starta och driva verksamhet som klassas som miljö­farlig

Läs mer om miljöbalken på Naturvårds­verkets webbplats

Tillsyn enligt livs­medels­lagen

Livsmedels­inspektörerna utför tillsyns­kontroller mot verksam­heter som hanterar livsmedel till exempel restauranger, gatu­kök och affärer. Hygienen och rutinerna kontrolleras. I tillsynen ingår bland annat att registrera livsmedels­anläggningar i samband med att de tas i bruk.

Läs mer om livs­medels­lagen

Avgift för tillsyn

Vid de allra flesta tillsyns­ärenden tas det ut en avgift, som betalas av den som tillsynen gäller.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp