Välkommen till Neptuniskolan!


Trygghet, kunskap, utveckling - Vi skapar framtid

Neptuniskolans mål är att varje barn förvärvar goda kunskaper och känner glädje i och ansvar för sitt arbete. Detta sker bäst, menar vi, genom utvecklad trygghetskänsla, respekt och ärlighet. Vi vill att våra barn och elever utvecklas till goda samhällsmedborgare, därför har vi höga förväntningar på alla våra barn och elever och ställer högre krav på ansvar och attityd ju äldre de blir.

 

Båt på Neptuniskolans skolgård

Neptuniskolan

Öppettider: 6.30-17.30
Telefon: 08-580 298 92
Adress:
Neptunivägen 4, 175 65 Järfälla

E-post: neptuniskolan@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar