Välkommen till Neptuniskolan!

Neptuni för- och grundskola inrymmer två förskolor, förskoleklass, år 1-5, fritidshem och fritidsklubb. Tillsammans är vi drygt 310 barn och 45 vuxna som arbetar på skolan varje dag och drygt 160 barn och 31 personal som arbetar på förskolorna. Verksamheten är öppen från kl 6.30-17.30.

 

Båt på Neptuniskolans skolgård

Neptuniskolan

Öppettider: 6.30-17.30
Telefon: 08-580 298 92
Adress:
Neptunivägen 4, 175 65 Järfälla

E-post: neptuniskolan@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar