Nyheter

Visa alla

Järfällas socialtjänst är bäst i länet

Järfällas Individ- och Familjeomsorg är bäst i Stockholms län 2018 enligt en färsk brukarundersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Järfälla gymnasium har öppet hus den 24 januari

Välkommen till Järfälla gymnasiums öppet hus torsdagen den 24 januari kl 17.00 - 19.00 på Mälarvägen 2.

Ny taxa för dag­verksamhet – halvdag tas bort

Från årsskiftet ökar val­friheten för dig som besöker dagverksamheter. Halvdagen har tagits bort och du kan själv bestämma hur länge du vill vara på dagverksam­heten. Kostnaden för en dag är 188 kr. Kostnaden om­fattas av maxtaxan, den högsta avgiften som du ska behöva betala.