2016-11-22

Nya bostäder i attraktiva Kallhäll

JM AB satsar vidare i Bolinder strand i Kallhäll och köper del av fastigheten Kallhäll 1:1 av Järfälla kommun. Här ska JM bygga 250 bostadsrätter i ett attraktivt läge nära kollektivtrafik, Görvälns naturreservat och Mälaren.

Området, som idag är gammal industrimark intill Mälaren, omvandlas till bostadsområde med gårdsbildning och fina lekytor där flerfamiljshusen varierar mellan sex och 16 våningar.

– När Järfälla växer ska hela kommunen ta del av utvecklingen. Jag är glad att Bolinder strand får ett tillskott av nya bostäder i anslutning till god kollektivtrafik och fantastiska rekreationsområden, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Ny entré till naturreservatet

I samband med byggandet av bostäder ska JM också rusta upp och förbättra för boende och besökare i området, bland annat genom att anlägga trottoar, flytta en korsning och göra en ny entré till Görvälns naturreservat.

Detaljplanen

Detaljplanen för området var på granskning i mars/april 2016. 33 synpunkter kom in och dessa har tagits hänsyn till och ändringar har gjorts i planhandlingarna.

Antagande av detaljplanen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Marköverlåtelseavtalet med JM och detaljplan för området Bolinderstrand II godkändes av kommunstyrelsen i Järfälla den 21 november.

Mer om Bolinder strand II »länk till annan webbplats

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar