2016-12-19

Fräschare skoltoaletter efter Barnhearing

Eleverna på Aspnässkolan, Barkarbyskolan och Lundskolan har under 2016 fått se skolornas toaletter rustas upp. Det är något som har efterfrågats från elevernas sida under kommunens årliga barnhearing, där elever i förskolan upp till årskurs 9 kan föra fram sina åsikter till Järfällas politiker och tjänstemän.

4 miljoner har avsatts för upprustning och under 2016 har även nya låsanordningar installerats på Tallbohovskolan samt Viksjöskolan. Dessutom har man vidtagit åtgärder för att förbättra städningen på toaletterna. Arbetet fortsätter under 2017 då fler skolor kommer att få sina skoltoaletter upprustade. Det är i dagsläget ännu inte fastställt vilka skolor som kommer att bli aktuella för detta.

– I Järfällas skolor ska alla barn känna trygghet och studiero. Eleverna har berättat om skoltoaletter som är smutsiga och otrygga och det är helt oacceptabelt. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete för att lära eleverna respektera varandra och ta gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö. Då är det viktigt att vuxenvärlden gör detsamma, och tar elevernas frågor på allvar, säger Eva Ullberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar