2016-12-20

Unga får mer inflytande i Järfälla

En app där man kan skapa omröstningar och chatta med politiker, i kombination med möten ansikte mot ansikte med politiker och tjänstepersoner – det är vad unga i Järfälla önskar sig för att få mer inflytande över hur Järfälla utvecklas. Under 2017 ska förslagen bli verklighet.

Politikerna i Järfälla vill öka ungas inflytande och möjlighet att påverka hur kommunen utvecklas. Tanken är att starta ett inflytandeforum för unga som ska kunna ge förslag till kommunfullmäktige och bidra med åsikter i aktuella ärenden som diskuteras i kommunen.

Vid två tillfällen i november och december har ett 100-tal ungdomar, politiker och tjänstepersoner träffats för att tillsammans arbeta fram förslag på hur det kan bli möjligt. Mika Metso (S) är ordförande i Kultur, demokrati- och fritidsnämnden och en av politikerna som deltagit i arbetet.

— En förutsättning för att skapa ett fungerande inflytandeforum för unga är att unga själva får vara med och besluta hur, när och på vilka sätt de vill vara med och påverka. Därför var det ett naturligt beslut att Järfällas ungdomar skulle vara med och ta fram förslag, säger han.

En app och möten IRL

Under de två träffarna blev det tydligt att unga vill att det ska finnas en app där de kan skicka in förslag, skapa omröstningar och chatta med politiker, men också att de vill ha fysiska möten för dialog med politiker och tjänstepersoner ett antal gånger per år.

— Nu har vi en plan för hur vi ska skapa ett inflytandeforum för unga - framtagen av unga själva - som vi kan arbeta för att förverkliga under 2017 säger, Jessika Karreskog som är demokratiutvecklare i Järfälla.

— Jag är oerhört imponerad över det engagemang och den förmåga att samarbeta och presentera konkreta förslag som ungdomarna har visat under dessa två dagar. Det är tydligt att de vill ha både möjlighet att mötas fysiskt för att diskutera aktuella frågor och i större utsträckning kunna mötas digitalt, konstaterar Mika.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar