2017-01-10

Barkarbybron – åtgärd för bättre framkomlighet

På Barkarbybron pågår just nu arbete för att förbättra trafiksituationen.

Vi bygger en anslutande bro parallellt med delar av Barkarbybron, på sidan Enköpingsvägen/Norrviksvägen. Till den anslutande bron leder vi om gång- och cykeltrafiken. På så vis blir sträckan för enkelriktad trafik över Barkarbybron kortare, väntetiderna vid rött trafikljus minskar och framkomligheten med bil och buss blir bättre.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av januari.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar