2017-01-18

Höjd maxtaxa 1 januari

Från den 1 januari får hushåll betala en något högre avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Den höjda avgiften beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa, från 43 760 kr till 45 390 kr. Den nya avgiften kommer på fakturan i januari.

Avgifter från den 1 januari

Förskola eller pedagogisk omsorg - avgift i procent av hushållets bruttoinkomst

Barn 1: 3 % av inkomsten - men max 1 362 kr/månad

Barn 2: 2 % av inkomsten - men max 908 kr/månad

Barn 3: 1 % av inkomsten - men max 454 kr/månad

Barn 4 och följande: ingen avgift

Förskola eller pedagogisk omsorg för barn 1-3 år
- avgift utifrån antal timmar i verksamheten

> 30 - 55 timmar per vecka: 100 % av avgiften - men max 1362 kr/månad

> 15 - 30 timmar per vecka: 83 % av avgiften - men max 1130 kr/månad

15 timmar per vecka: 67 % av avgiften - men max 913 kr/månad

Förskola eller pedagogisk omsorg för barn 3-5 år, allmän förskola - avgift utifrån antal timmar i verksamheten

> 30 - 55 timmar per vecka: 67 % av avgiften - men max 913 kr/månad

> 15 - 30 timmar per vecka: 50 % av avgiften - men max 681 kr/månad

15 timmar per vecka (allmän förskola): ingen avgift

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg »

Fritidshem eller pedagogisk omsorg 
- avgift i procent av hushållets bruttoinkomst

Barn 1: 2 % av inkomsten ‑ men max 908 kr/månad

Barn 2: 1 % av inkomsten ‑ men max 454 kr/månad

Barn 3: 1 % av inkomsten ‑ men max 454 kr/månad

Barn 4 och följande: ingen avgift

För föräldralediga minskas avgiften under juli månad med 100 procent och under övriga månader med 61 procent.

Avgifter och regler för fritidshem och pedagogisk omsorg för barn  i förskoleklass - årskurs 3 »

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar