2017-01-27

Nya hyresrätter  i Jakobsberg

Bygglov beviljades i veckan för nybyggnad av sju flerbostadshus vid Nybergstorg i närhet av Jakobsbergs station, med anslutning till Frihetsvägen, Vasavägen och en ny lokalgata.

Det kommer att byggas 151 hyresrätter i sju huskroppar i olika färger. Bebyggelsen ska variera i utbredning och höjd, från fem till nio våningar. Mot Frihetsvägen i norr når byggnadskroppen sin högsta nivå, medan den trappar av mot mitten av den nya lokalgatan för att därefter återigen bli högre. Delar av bosättningen kommer på så sätt att synas tydligt från ett längre avstånd. Hisstoppar och fläktrum kommer att döljas och placeras under takfallet.

Innergård ersätter den stora parkeringsplatsen

Det blir smala hus med ljusa och genomgående lägenheter. Föreslagen lägenhetsfördelningen är: 43 ettor, 73 tvåor, 24 treor och 11 fyror. En lokal för handel alternativt kontor finns redovisade på entréplanet i hus 2.

Sju nya bostadshus kompletterar den existerande bebyggelsen i området och ommer att bilda ett kvarter, med huvudentréer från gata och gårdsentréer från innergården.

För de boende i de befintliga byggnaderna är tanken att skapa en bättre boendemiljö då buller från järnvägen kan reduceras och en ny innergård ersätter den stora parkeringsytan.

Stena Bygg ABlänk till annan webbplats är byggherre har utformat projektet som ryms inom detaljplanen och kulturmiljöplanen.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar