2017-03-13

Riksdagsledamot hyllade het politisk debatt

Politikerdebatt

500 elever från högstadieskolor och gymnasiet deltog i politikerdebatten.

Det blev en het politisk debatt i Järfälla när 500 elever i grundskolan och gymnasiet ställde frågor och framförde sina synpunkter till EU-parlamentariker, riksdagsledamöter och kommunpolitiker. Debatten hyllades efteråt.

Under fredagen fick eleverna som går i årskurs 7-9 tillsammans med elever i Järfällas gymnasieskolor, möjlighet att debattera och ställa frågor till Eu-parlamentariker Olle Ludvigsson (S), riksdagsledamöterna Carl Schlyter (MP), Lawen Redar (S) och Hanif Bali (M) samt till Claes Thunblad (S), Mikael Jämtsved (MP) och Emma Feldman (M) som är kommunpolitiker i Järfälla.

Debatten är unik i sitt slag då den har politiker på EU-, riksdags- och kommunnivå och elever från alla högstadieskolor och Järfälla gymnasium. Skolambassadörer för EU från andra kommuner besökte debatten för att se över om liknande debatter kan ske på andra platser i Sverige.

Carl Schlyter hyllade debatten efteråt: "Jag har besökt många skolor och arrangemang, men inget är så bra som det här. Jag hoppas att vi ses nästa år igen!"

Följande skolor deltog i debatten

Järfälla gymnasium, Viksjöskolan, Björkebyskolan, Internationella Engelska Skolan Järfälla, Källtorpskolan, Tallbohovskolan, Vittra Jakobsberg, Fjällenskolan och Kvarnskolan.

Projektet EU- det är vi!

Skapades av Stockholms skolambassadörer för EU år 2012, sju lärare som ville stärka demokratin i samhället och ville möjliggöra för Järfällas elever att träffa och ställa frågor till politiker. Sedan 2012 har Järfälla politiska debatter i Europahuset med EU-parlamentariker. För tre år togs konceptet till Järfälla och ett nätverk startades mellan samtliga högstadieskolor och gymnasiet i Järfälla.

 

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar