2017-03-15

Nominera en vardagshjälte till trygghetspriset

Järfälla kommun inrättar ett årligt trygghetspris. Priset syftar till att uppmuntra goda insatser som bidrar till en ökad trygghet i Järfälla kommun.

Järfälla kommun inrättar ett årligt trygghetspris. Trygghetspriset syftar till att uppmuntra goda insatser inom civilsamhället och bland enskilda genom att lyfta fram insatser som bidrar till en ökad trygghet samt att öka delaktigheten i trygghetsarbetet i Järfälla kommun.

Priset kan ges för såväl praktiskt genomförande som för idé- och nyskapande verksamhet inom alla samhällsområden som bidrar till ett tryggare Järfälla. Det kan till exempel handla om fysiska åtgärder inomhus eller utomhus som främjar trygghet och säkerhet. Ett exempel är arbete mot klotter, andra brottsförebyggande åtgärder eller att på ett rådigt och osjälviskt sätt ha ingripit och agerat vid någon form av extraordinär händelse och därmed räddat liv eller egendom på ett föredömligt sätt.

Nominering av kandidater sker till och med maj månad och det är insatser under föregående år som det handlar om.. Vinnare annonseras under kommunfullmäktige i september.

Trygghetspriset kan tilldelas enskild person, grupp, organisation eller företag med anknytning till Järfälla kommun.

Priset utgörs av en prissumma på 5 000 kr. Beloppet är skattepliktigt.

Skicka din nominering till kommunstyrelsen.kommunstyrelsen@jarfalla.se och märk ditt mejl med ”Nominering trygghetspris”.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar