2017-03-16

Etableringsapp för ett självständigare liv

Alexander Rajsic visar etableringsappen

Tänk dig att du är ny i Sverige. Du kan inte språket. Du vet inte vad som gäller – hur du söker jobb, hur du startar ett företag, var du kan lära dig svenska, vilka fritidsaktiviteter som finns, hur du kontaktar olika myndigheter...

Nu har ett konsultföretag, Travos, skapat en app fylld med samhällsnyttig information på sex olika språk. En app som ger möjlighet till att lättare etablera sig i Sverige och bli en självständig medborgare. Tjänsten heter Etablerad.

Järfälla drivande

Järfälla är först ut i Stockholms län med att prova och utveckla appen.
– Järfälla är drivande i det här pilotprojektet som pågår året ut, säger Alexander Rajsic, samordningschef Integration och mottagande. Vi vet att den digitala världen är vardag för många – inte minst för nya svenskar. Appen är därför lämplig för en stor grupp människor som inte har svenska som modersmål – allt från de helt nya svenskarna till de som bott här i flera år. Det är bara att välja språk och område man vill ha information om, sedan scrollar man sig fram.

Väljer själv informationen

Appen innehåller även en så kallad pushfunktion, vilket betyder att den kan skjuta ut information till app-användarna. Det kan exempelvis vara information om evenemang, händelser och näringsliv – vad som än intresserar. Det är användaren som bestämmer.

Appen ska inte ersätta någon verksamhet. Den är snarare ett komplement som hjälper användaren på vägen till att bli en självständig medborgare.

Nu rullas appen ut till utvalda målgrupper. Socialförvaltningen är först med att testa. Därefter rullas den ut till allt fler målgrupper.

Möjligheter och utmaningar

– Vi är bara i början på resan, säger Alexander Rajsic. Det finns många möjligheter och utmaningar att ta itu med. Men appen är här för att stanna. Integrationen är närvarande 24:7.

De språk som finns i appen idag är svenska, engelska, persiska, somaliska, dari och spanska. Önskemål om tigrinia finns.

Appen är gratis för dem som bor i Järfälla.

Läs mer om snabbare integration med hjälp av digitalt
hjälpmedel.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar