2017-03-20

Nytt område i Jakobsberg: hyres- och bostadsrätter 

Visionsbild: Mandaworks AB

På Snapphanevägen i Tallbohov i södra Jakobsberg planerar kommunen för 500 nya bostäder, både hyres- och bostadsrätter, en förskola, ett torg med lokaler för handel och service och en samlingslokal. Just nu är förslaget på detaljplanen ute på granskning där invånarna kan tycka till.

Området ligger längs med Snapphanevägen i södra Jakobsberg. I närheten finns två förskolor och Tallbohovskolan med elever från förskoleklass till årskurs 9. På andra sidan E18 ligger Barkarby handelsområde.

Bild: Mandaworks AB

I området planeras för två grupper av bostadshus som är mellan två och tio våningar. Totalt blir det 500 lägenheter och två radhus med ett tiotal bostäder. Parkeringshus byggs under bostadshusen. Området får en förskola, ett torg, en samlingslokal och lokaler för handel och service.

En ny cykelväg längs med Snapphanevägen byggs och promenadstråket bevaras. Det finns möjlighet att bygga en gång- och cykelbro över E18 till Barkarby handelsområde.

Byggstart för området planeras till tidigast vinter/vår 2018.

Visionsbild: Total arkitektur AB

De norra husen är samlade runt en större gård där områdets natur med berghällar och naturmark bevaras.

Visionsbild: Total arkitektur AB

Husen vid torget i det norra området, sett från Snapphanevägen. I gatuhusen ska det finnas lokaler för café, frisör och handel. Nära torget byggs samlingslokalen.

Byggbolag

Ett avtal finns som ger Tornet Bostadsproduktion AB, möjlighet att bygga 1/3 av bostäderna i området. Vem som bygger resterande bostäder bestäms efter avslutad granskning.

Lämna synpunkter på förslaget

Förslaget till detaljplan för Södra Jakobsberg, fastigheterna Jakobsberg 18:1 och 18:10 är ute på granskning mellan den 17 mars och 7 april.

Planhandlingarna finns här på webben, hos Järfälla kommuns Servicecenter, Riddarplatsen 5 och i kommunhusets entré, Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum.

Vill du lämna synpunkter på förslaget ska du göra det skriftligt senast den 7 april 2017 till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar