Föreslå ett namn på nya badhuset

Det nya badhuset är klart vid årsskiftet och nu har du möjlighet att lämna förslag till ett bra namn på anläggningen.

En jury väljer ut de fem bästa namnförslagen. Efter det får alla i Järfälla rösta fram det bästa namnet. Juryn består av tjänstemän och politiker i Järfälla och företaget Medley som driver badanläggningen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 maj klockan 00.00.