Kommunfullmäktige 18 april

Kommunfullmäktige sammanträder

Tisdagen den 18 april sammanträder Järfällas kommun­fullmäktige i kommunhuset i Jakobsberg.

Mötet börjar kl. 17:30.

Bland ärendena:

  • Årsredovisning 2016
  • Detaljplan för äldreboende vid Smedvägen i Kallhäll
  • Ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
  • Motioner
  • Interpellationer och frågor

Föredragningslista och handlingar

Länk till sändningen av kommunfullmäktige den 18 april 2017 (sändningen börjar kl. 17:30)