Föreläsning: Koll på Cannabis

Öppen föreläsning om unga och Cannabis.

Är du tonårsförälder, vårdnadshavare eller träffar du ofta ungdomar? Då har du säkert funderingar kring droger och Cannabis. Den 23 maj får du svar.

Cannabis - vad du som vuxen behöver veta

Välkommen till en kväll som ger dig svar, till exempel:

  • Cannabis - vad är det och hur påverkas kroppen?
  • Hur bemöter man unga som är positiva till cannabis?
  • Hur märker jag om någon använder drogen?
  • När ska jag som förälder agera? Var får vi hjälp?
  • Vad görs i Järfälla för att unga inte ska börja med droger?

Föreläsningen arrangeras av Järfälla i samarbete med Polisen. Under kvällen träffar du även ungdomsteamet Mini Maria och får veta mer om drogvanor bland unga i Järfälla (Stockholmsenkäten). Passa på att frågas oss om allt du undrar över!

Öppen föreläsning

Tid: tisdag 23 maj klockan 18.30-20.00.
Plats: Järfällasalen i Kommunhuset, Vasaplatsen 11.
Obs! Ingång på baksidan av huset. Välkommen!

Inbjudan som pdfPDF

Har du frågor?

Du behöver inte anmäla att du kommer. Om du har frågor om kvällen eller om Järfällas förebyggande arbete mot missbruk bland ungdomar, kontakta Erika Sjöblom, preventionssamordnare.
Telefon: 08-580 286 82
E-post: erika.sjoblom@jarfalla.se