Järfälla testar 6-timmars arbets­dag

Som första kommun i Stockholms­området kommer Järfälla i höst att testa sex timmars arbetsdag.

En grupp anställda vid social­tjänsten har fått möjligheten att välja om de vill vara med i projektet. Nästan alla har tackat ja. De anställda har fått välja om de vill fördela 30-timmars­veckan över fyra eller fem arbetsdagar. Deltagarna kommer att ha samma lön som tidigare.

Tanken med den förkortade arbets­tiden är att med­arbetarna ska få möjlighet till längre åter­hämtning, säger Jenny Wilhelmsson, chef över äldre­enheten och enheten för funktions­nedsättning.

- Initiativet till projektet kommer från med­arbetarna. Vi månar om dem, och vill ge dem bra förutsättningar för att balansera jobb och privatliv.

En förutsättning för projektet är att deltagarna på den förkortade arbetstiden arbetar motsvarande heltid. En annan är att servicen, tillgänglig­heten och kvaliteten på arbetet inte påverkas.

- Vi genomför projektet för våra medarbetares skull. Vi tror att de kan arbeta mer effektivt med en kortare arbetsdag.

Projektet löper mellan 1 oktober till 31 maj nästa år. Då kommer projektet att utvärderas.