Medborgar­löfte 2018

Under året kommer vi att särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö vid stations­området i Jakobsberg.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda medborgar­dialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brotts­förebyggande och trygghets­skapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Situationen vid stations­området, främst under kvällar och nätter, är ett av de största problemen som skapar otrygghet enligt de medborgar­dialoger som genomförts. Dialogerna har visat att miljön upplevs som otrygg och att den gör att man känner rädsla för att utsättas för brott på platsen.

Det här ska vi göra

Under 2018 kommer lokal­polisen Järfälla, SL och Järfälla kommun att särskilt fokusera på att öka trygg­heten vid stations­området i Jakobsberg. Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Järfälla kommun.

Vi kommer under året göra följande:

  • En trygghetsbesiktning av området med syfte att förbättra den fysiska miljön.
  • Minst tio insatser med synlig närvaro från polis, kommun, SL och andra trygghetsskapande aktörer på platsen, framför allt kvällstid.
  • Minst fyra narkotika­insatser på platsen.
  • Nattvandringar på helger och lov.
  • Arbeta med brotts­förebyggande alkohol­tillsyn med fokus på närliggande restauranger.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas i området.

Följ med i hur det går! Löftena skall utvärderas under året och kommer kommuniceras till medborgarna främst på polisens och kommunens webbplatser samt genom sociala medier.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?