Innehåll

Äldre nyheter

Här hittar du nyheter som är äldre än tre månader.

Företagens trygghet i fokus

När företagare begränsas och inte kan driva sin verksamhet på bästa sätt eller när anställda riskerar att utsättas för hot och våld så behöver samhället agera kraftfullt. – I Järfälla kommun kommer vi aldrig att acceptera att våld och brottslighet existerar vare sig i samhället i stort eller i vår kommun och vi agerar med krafttag för att motverka utvecklingen med de medel och förutsättningar vi har som kommun, säger Emma Feldman (M).

Att lyssna, vara proaktiv och återkoppla

Järfälla kommun vill förbättra företagsklimatet i Järfälla. För att bredda och konkretisera sifforna i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimat samt SKR:s NKI-undersökning (nöjd kund index) har vi djupintervjuat 40 företag i Järfälla. – Vår ambition är att bli bättre. Då behöver vi hela tiden vara lyhörda för vad företagen tycker och är proaktiva i våra handlingar, säger Leif Nyrén, VD Järfälla Näringsliv AB.

Serneke och Järfälla avtalar om stadsutveckling med idrott och kultur i centrum

Järfälla kommun och Serneke tecknar köpe- och exploateringsavtal för utveckling av sju kvarter om totalt 130.000 kvm BTA i Barkarby. Serneke planerar för en blandstad med stort inslag av idrott och kultur med Stockholmregionens första skidslinga inomhus i kombination med kontor, hotell, konferens, bostäder, handel och service. Kvarteren ligger i direkt anslutning till Barkarby station, ett av Stockholmsregionens största framtida trafiknav.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp