Innehåll

320 000 barn far illa av vuxnas drickande

Den här veckan pågår kampanjen ”Barndom utan baksmälla” för att uppmärksamma att 15 procent av alla barn far illa av en förälders drickande. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Våga vara den som gör något!

Som vuxen i barnets närhet kan du göra skillnad bara genom att finnas där. Enkla saker som att lyssna, bjuda på middag eller skjutsa till träning kan vara hela avgörande.

Guiden ”Avgörande ögonblick” vänder sig till alla vuxna och ger tio konkreta råd och tips, som utgår från barns egna berättelser om vad de önskat att andra vuxna gjort:

  1. Var den som gör något
  2. Du behöver inte lösa allt på en gång
  3. Våga fråga (och fråga igen)
  4. Gör barnet delaktigt
  5. Var lugnet i stormen
  6. Låt praktisk omsorg bli vardagsmat
  7. Förvänta dig inte så mycket tillbaka
  8. Tala med en vän
  9. Ta hjälp om du behöver
  10. Gör en orosanmälan

Initiativet Barndom utan baksmälla syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande.

Läs mer om initiativet här

Behöver du stöd?

Behöver du stöd eller är orolig för en närstående kan du kontakta kommunens vuxenbehandlarteam för stödjande samtal och rådgivning.

Ja jag vill ha stöd

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp