Gå direkt till sidans innehåll

Aktörer samarbetar för ett tryggt och levande Jakobsberg

Körsbärsträden blommar i Jakobsbergs centrum.

Körsbärsträden blommar i Jakobsbergs centrum.

Inom Platssamverkan Jakobsberg samarbetar flera aktörer för att Jakobsberg ska vara en urban, skön, grön och kreativ plats i hjärtat av Järfälla.

Jakobsbergs centrum ska fortsätta vara en säker, trygg och levande stadskärna, där människor kan mötas och trivas. För att kunna jobba mer målinriktat kring Jakobsbergs utveckling har ett antal aktörer skrivit på en gemensam överenskommelse under namnet Platssamverkan Jakobsberg.

Att medverka i Platssamverkan Jakobsberg innebär att man kommer att satsa både tid och resurser för att jobba mot de mål som har tagits fram. Aktörerna som har skrivit på Platssamverkan Jakobsberg är:

  • Järfälla kommun
  • Järfällahus AB
  • Trafikförvaltningen i Region Stockholm
  • Brandkåren Attunda, Citycon
  • HSB och Brf Jakob.

Även Polisen deltar i samarbetet. Arbetet hålls ihop av Stiftelsen Tryggare Sverige.

– Jakobsberg är en av Järfällas mest centrala delar och en plats som vi alla ska kunna vara stolta över. Genom ett gemensamt ansvarstagande för platsen och genom att skapa en trivsam och öppen stadsmiljö så ökar vi också tryggheten på platsen. Jag välkomnar Platssamverkan Jakobsberg som ett bra initiativ för att återigen göra Jakobsberg till en naturlig mötesplats för alla Järfällabor, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Ensam är stark men inte i trygghetsarbetet. Kampen mot otrygga miljöer måste vi ta tillsammans och göra det lokalt, regionalt, statligt likväl som privat. Detta som ett bevis på att hela samhället står på Järfällabornas sida mot otrygghet och brott, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Tydlig målbild

Målet med samarbetsprojektet är att:

  • Öka antalet människor i centrum genom att skapa aktiviteter och attraktiva målpunkter riktade mot olika målgrupper.
  • Förbättra den sociala kontrollen genom att förbättra siktlinjer, etablera fler aktiviteter/verksamheter och öka närvaron av vuxna.
  • Skapa en trivsam och välkomnande stadsmiljö genom att tillse en god förvaltning, sätta upp dekorationer, tillföra mer grönska och ett mer integrerat skalskydd.
  • Förbättra information och tydlighet genom att ta fram en kommunikationsplan och sätta upp skyltar och informationstavlor som ökar orienterbarheten.
  • Öka förtroendet hos allmänheten genom att visa ett gemensamt ansvarstagande för platsen och genom att skapa en tydlig identitet för platsen och platssamverkan.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp