Gå direkt till sidans innehåll

2020-09-09

Allt färre unga i Järfälla röker men snusandet ökar

Majoriteten av Järfällas unga röker inte, snusar inte och tar inte droger. De har en god relation till sina föräldrar och deras alkoholkonsumtion är fortsatt låg. Det visar Stockholmsenkäten 2020, där totalt 1059 elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor om sin livssituation och sina levnadsvanor.

- Det är glädjande att trenden går åt rätt håll, och jag vet också att det görs ett fantastiskt förebyggande arbete, säger Dan Engstrand (M), ordförande i socialnämnden i Järfälla kommun.

Enkäten tar upp allt från psykisk hälsa, relation till föräldrar, skolsituation, spel och brottslighet till nyttjande av alkohol, tobak och narkotika.

Snusandet ökar bland ungdomar

Från att ha legat stabilt i flera mätningar ökar snusandet bland både killar och tjejer.

- Det är för tidigt att uttala sig om det ökade snusandet är en trend, men det är något vi ser ökar i hela länet. En förklaring kan vara det så kallade vita snuset och nikotinfria snuset som riktar sig till yngre. Vi tittar på det här tillsammans med Länsstyrelsen, säger Mikael Skaghammar, enhetschef på socialförvaltningens preventionsenhet.

Tjejerna känner sig tryggare

Tjejerna i årskurs 9 känner sig tryggare i Järfälla jämfört med 2018 års Stockholmsenkät. 56 procent av tjejerna uppger att de känner sig trygga 2020, jämfört med 39 procent för två år sedan.

- Alla ska kunna känna sig trygga i Järfälla, och därför fortsätter vi med våra satsningar på trygghetsskapande åtgärder, säger Dan Engstrand.

Vidare svarar majoriteten av ungdomarna att de har en god relation och anknytning till sina föräldrar.

- Eftersom kommunen satsar så mycket på olika typer av förebyggande föräldraskapsstöd, exempelvis stödsamtal, familjemottagning, föräldragrupper och öppna föreläsningar är det förstås kul att se att siffrorna går åt rätt håll, säger Mikael Skaghammar.

Hela Stockholmsenkäten 2020 hittar du på länsstyrelsens webbplats


Järfällastatistik i korthet

Jag känner mig mycket trygg eller ganska trygg om jag går ut ensam en sen kväll i mitt bostadsområde:

Åk 9: flickor 56 procent, pojkar 82 procent

År 2 gy: flickor 56 procent, pojkar 82 procent

Jag dricker inte alkohol:

Åk 9: flickor 61 procent, pojkar 67 procent

År 2 gy: flickor 42 procent, pojkar 32 procent

Jag röker inte/använder inte tobak:

Åk 9: flickor 90 procent, pojkar 83 procent

År 2 gy: flickor 81 procent, pojkar 68 procent

Jag snusar:

Åk 9: ökning flickor från 0 till 3 procent, ökning pojkar från 6 till 15 procent

År 2 gy: ökning flickor från 0 till 5 procent, ökning pojkar från 14 till 24 procent

Jag har aldrig använt narkotika:

Åk 9: flickor 91 procent, pojkar 88 procent

År 2 gy: flickor 83 procent, pojkar 80 procent

Jag spelar inte om pengar:

Åk 9: flickor 97 procent, pojkar 76 procent

År 2 gy: flickor 99 procent, pojkar 73 procent

Psykisk hälsa (OBS! Index 0-100, ju högre värde desto bättre psykisk hälsa)

Åk 9: flickor 49, pojkar 66

År 2 gy: flickor 46, pojkar 61

Anknytning till föräldrar (OBS! Index 0-100, ju lägre värde desto bättre anknytning till sina föräldrar)

Åk 9: flickor 22, pojkar 22

År 2 gy: flickor 20, pojkar 19

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp