Innehåll

Alm Equity och Storstaden Bostad bygger i Barkarby

Järfälla kommun markanvisar två stadskvarter om 22 500 kvadratmeter för kontor, kommersiella verksamheter, bostäder och en förskola i ett mycket strategiskt och intressant läge vid den framväxande kollektivtrafiknoden i Barkarby. Bygger och utvecklar gör ALM Equity och Storstaden Bostad.

– Det här är ett av Stockholmsregionens mest intressanta och expansiva områden som också har stor utvecklingspotential. Att ALM Equity och Storstaden Bostad väljer att investera i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv och modern plats för framtiden. Tillsammans skapar vi en livskraftig, upplevelserik och dynamisk stadsmiljö där människor, företag och organisationer kan växa, utvecklas och må bra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

De två kvarteren kommer 2026 att ligga i ett mycket strategiskt viktigt läge, granne med Stockholmsregionens nya kollektivtrafiknod som binder samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt med tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra.

ALM Equity

ALM Equity vinner markanvisning för ett kvarter om 13 000 kvm för kontor och kommersiell verksamhet i Barkarby. Alm Equitys anbud har ett tydligt koncept kopplat till aktivitet och hälsa som genomsyrar hela kvarteret. Det offentliga rummet runt kvarteret aktiveras med levande bottenvåningar och verksamheter som är inbjudande för allmänheten. Huset blir lägre mot Stinstorget och parken samtidigt som det har en tydlig och stark fond mot Veddestavägen och Veddestabron. (Visionsbild: Tengbom)

ALM Equity vinner markanvisning för kvarter 5, ett kvarter om 13 000 kvm BTA för kontor och kommersiell verksamhet. Här planerar ALM Equity för 11 000 kvm kontorsytor och kommersiella lokaler om 2 000 kvm. Ambitionen är att hyra ut delar av ytorna för koncernens delägda servicekoncept till gym, co-work och café som bidrar till ett attraktivt erbjudande i huset. Byggstart planeras till 2023.

– Vi är mycket glada över denna markanvisning då vi ser en stor potential för att skapa attraktiva arbetsplatser i Barkarby. Läget är mycket bra intill torg och kommande tunnelbana. Vi har tagit fram ett koncept med Tengbom arkitekter som vi tror kommer locka organisationer och företag som prioriterar en aktiv och hälsosam livsstil med närhet till bra kommunikationer. Med ALM Equity koncernens planerade bostäder i området kommer vi även kunna erbjuda en helhetslösning för de företag som etablerar sig i Barkarby, säger Fredrik Arpe, Affärsområdeschef ALM Equity.

Storstaden Bostad

Solrosor i Järfälla.

Storstaden Bostad vinner markanvisning för ett kvarter om 9 500 kvm för bostäder, kommersiella lokaler och en förskola i Barkarby. Storstaden Bostads anbud är gestaltningsmässigt väldig starkt och skapar liv och rörelse ut mot det offentliga rummet. Med sina radhusentréer är det unikt och innovativt samtidigt som gränsen mellan det offentliga och privata rummet inte utraderas. Takterasser skapar liv i kvarteret och trivselmässigt är det ett förslag som har stor omsorg i detaljer i arbetet med balkonger, burspråk och krön. (Visionsbild: AIX Arkitekter)

Storstaden Bostad vinner markanvisning för kvarter 6, ett kvarter om 9 500 kvm BTA. Här planerar Storstaden Bostad för 85 bostadsrätter/ägandelägenheter, 400 kvm kommersiella lokaler och en förskola. Byggstart planeras till 2023.

– Vi är mycket stolta över den här markanvisningen i Barkarby. Vinsten är ett kvitto på det arbete Storstaden Bostad lagt ner på att skapa mer attraktiva bostäder och områden i Stockholmsregionen. I vårt förslag har vi utnyttjat klassiska proportioner men använt oss av mer samtida och lekfulla material för att skapa den oas som boende och grannar vill besöka, spendera tid och återkomma till, säger Per Jutner, vd och grundare, Storstaden Bostad.

Här kan du läsa mer om markanvisningarna och markanvisningstävlingarna

Om stadsutvecklingsområdet Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och nya regional- och fjärrtågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge i regionen. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en dynamisk och livfull stadsmiljö med kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder och lokaler för kultur, utbildning, vård och hälsa.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanen Veddesta IV.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp