Innehåll

Angående Sandviks bollplan

Vita linjer på grön konstgräsplan

Sandviks bollplan i Viksjö är åter öppen för spel på hela planen efter att användningen varit delvis begränsad en tid. Utmaningen med ljud från planen finns kvar, men Järfälla kommun arbetar för att nå en bra lösning med hänsyn tagen till närboende, föreningar och skolor som nyttjar planen, men också till trygghetsperspektivet och till utemiljön i stort.

Sandviks bollplan, som förutom allmänheten till vardags nyttjas av föreningarna IFK Viksjö och AFC Järfälla samt skolorna Sandviksskolan och Fjällenskolan ligger i anslutning till bostadsområden och nära Sandvikskolan i Viksjö. Konstgräsplanen är anlagd på en tidigare grusplan. Några av bostadshusen ligger nära planen och boende har upplevt en del ljud från planen som störande. Detta beror delvis på det regelbundna nyttjandet, men också på att planen använts sena kväller och nätter för spontanaktiviteter.

Kommunens verksamheter samarbetar för att nå den bästa lösningen för föreningar, boende, skolor och allmänhet. I detta ingår att med ett helhetsperspektiv ta hänsyn till idrottsföreningarnas och skolornas behov, tryggheten i området, boendemiljön och utemiljön i stort.

Inom kommunen arbetar såväl Fritid som avdelningen för Miljö och hälsa med frågan, och det finns en dialog med bland annat berörda föreningar.

­­­– Vi önskar ett transparent arbetssätt där vi försöker lösa saker öppet och i dialog med berörda parter. Det här är en komplex fråga som inte har någon enkel lösning, men jag tycker att vi har en bra och konstruktiv dialog med alla inblandade idag, säger Pernilla Järverot, kultur- och fritidsdirektör.

Efter att IFK Viksjö överklagat beslutet om att delvis begränsa användningen så ligger ärendet hos Länsstyrelsen för beslut. Till dess beslut tas och därmed vinner laga kraft är hela Sandviks bollplan öppen för aktivitet.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp