Innehåll

Arvid Nordquist öppnar rosteri i Jakobsberg

Visionbild över Arvid Norqvists planerade anläggning i Jakobsberg.

Visionbild över Arvid Norqvists planerade anläggning i Jakobsberg.

Till sommaren 2022 sker den planerade byggstarten för ett nytt kafferosteri i Jakobsberg. En satsning som beräknas stå klar 2025 och innebär cirka 200 arbetstillfällen. Förhoppningen är att projektet ska ge långtgående positiva effekter för Jakobsberg och kommunen.

– Projektet är en del av Järfälla kommuns pågående satsningar för att utveckla Jakobsbergs centrala delar i samverkan med näringslivet, säger Linda Karlsson, projektledare.

Det första spadtaget tas 2022

Det är på fastigheterna Jakobsberg 18:19 och delar av Jakobsberg 18:1, mellan Gamla Enköpingsvägen och E18, söder om Värmevägen, som anläggningen med kafferosteri, tillhörande lager och kontor kommer att ligga. Under sommaren 2022 tas det första spadtaget i arbetet med att bygga det nya kafferosteriet och 2025 beräknas verksamheten vara igång.

Nya företag lockas av goda förutsättningar

Bedömningen är att projektet kommer att skapa omkring 200 arbetstillfällen och därmed ge många positiva effekter för både kommunen, företagare och boende för en lång tid framöver. Gångavståndet är endast 700 meter till kollektivtrafik vid stationen i Jakobsberg och service och handel i centrum finns ännu närmare. Med anläggningen kan kommunen förvänta sig att stads- och företagskärnan i Jakobsberg fortsätter att växa.

– Vi har under våren arbetat med att skapa tillfällen att träffas för att hitta bra kontaktytor mellan företagare och kommunen. Vi vill fortsätta stärka dialogen och tydligt visa upp kommunens visioner för att fortsätta växa tillsammans, säger Leif Nyrén, vd på Järfälla näringslivsbolag.

Markanvisningsavtal på plats mellan parterna

Det finns ett upprättat markanvisningsavtal för området där anläggningen ska förläggas. Avtalets parter är Järfälla kommun, AB Sagax och Arvid Nordquist HAB.

Under 2018 inleddes arbetet med att ta fram en detaljplan för området som omfattar cirka 2,5 hektar. Detaljplanen var under maj månad i år ute på granskning. Kommunfullmäktige väntas ta ett beslut om antagande senare under året. Detaljer om processen och detaljplanen finns tillgängligt på kommunens webb.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp