Innehåll

Att lyssna, vara proaktiv och återkoppla

Järfälla kommun vill förbättra företagsklimatet i Järfälla. För att bredda och konkretisera sifforna i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimat samt SKR:s NKI-undersökning (nöjd kund index) har vi djupintervjuat 40 företag i Järfälla.

– Vår ambition är att bli bättre. Då behöver vi hela tiden vara lyhörda för vad företagen tycker och är proaktiva i våra handlingar, säger Leif Nyrén, VD Järfälla Näringsliv AB.

Under våren har Järfälla kommun i samarbete med företaget Great Consulting genomfört djupintervjuer med ett 40-tal företagare verksamma i Järfälla för att få en bättre bild av det upplevda företagsklimatet. Vi ville veta mer konkret vad som redan fungerar bra och vad som kan utvecklas.

Resultatet del i vårt arbete med företagsklimat

Företagarnas upplevelser av kommunen är generellt väldigt positiva, kommunen är företagsvänlig och har positiva attityder och ett bra bemötande. Järfälla kommun är en snabbt växande kommun med ett fokus på etableringar vilket är mycket positivt. Kommunen har en vilja, är aktiva och engagerade och vill hjälpa företag.

Några saker som företagen tycker kan utvecklas är att återkopplingen i olika ärenden kan förbättras. Andra frågor som lyfts är att trafiksituationen blivit sämre, att man upplever att kriminaliteten blivit ett större problem och det nämns även att det är för stort fokus på Barkarbystaden och att andra områden därmed glöms bort. För att klimatet ska bli ännu bättre behöver handläggningstiderna kortas ned gällande etableringar.

Vi jobbar nu under hösten med en handlingsplan där vi omvandlar och konkretiserar aktiviteter och mål baserat på djupintervjuer från 40 företagare i kommunen i kombination med siffror och statistik från Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimat samt SKR:s NKI-undersökning (nöjd kund index).

Företagarnas input är viktig

Vi har frågat för att få konkreta tips och idéer, att få företagares ord på det som vi också ser i NKI-mätningen och Svenskt näringslivs attitydundersökning. Undersökningen genomfördes via djupintervjuer med 40 företagare i Järfälla under mars 2021.

Det är dels Järfälla Näringsliv AB som har valt ut 20 företag, dels har förvaltningarna valt ut 20 företagare som har haft en tidigare kontakt med kommunen inom områden som praktikplats, bygglov, tillsyn, avtal och social välfärd. Vi har gjort ett gemensamt urval för att få in en bredd av synpunkter kring den kommunala servicen till företag.

Av de som blivit intervjuade uppger 30 företagare att de tidigare har haft kontakt med kommunen. Sju företagare har inte haft någon kontakt alls. Merparten av de tillfrågade företagarna befinner sig inom branscherna handel, tillverkning, vård, bygg samt fastighet. De flesta av företagarna som har svarat har antingen 10-19 anställda eller 20-49 anställda. Det är ett företag med 50-500 anställda som har deltagit.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp