Innehåll

Avgränsade områden för fyrverkerier och inget cyklande i motionsspår - detta gäller nu i Järfälla

De nya ordningsföreskrifterna trädde i kraft den 1 februari 2023.

Vad är en lokal ordningsföreskrift?

Lokala ordningsföreskrifter är komplement till ordningslagen kring specifika regler som gäller i en kommun. Det kan till exempel handla om var man får och inte får dricka alkohol, hur pyroteknik tillåts samt specifika förbudsplatser för spelande av hög musik och liknande.

Vad har Järfälla kommun för speciella lokala ordningsföreskrifter?

Nedan följer ett axplock, du kan hitta hela listan på följande länk:

Lokala föreskrifter i Järfälla kommun

Cykling

Färd med cykel får inte ske i följande anlagda motionsspår:

 • Sandvik motionsspår
 • Granskog motionsspår
 • Veddesta motionsspår
 • Kallhäll motionsspår

I Ängsjö motionsspår är färd med cykel enbart tillåten i markerade spår/slingor.

Skidspår

Löpning och promenad är vintertid inte tillåtet i anlagda skidspår på följande platser:

 • Anlagt skidspår vid Brukets skidbacke
 • Anlagt skidspår på Järvafältet
 • Ängsjö motionsspår:
  • Gul slinga
  • Röd slinga
  • Gul/Grön slinga

Hundar

Under vistelse på offentlig plats ska hund hållas kopplad hela året, dock inte inom inhägnade hundrastgårdar.

Tikar ska under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med
ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får ej vistas på Görvälns griftegård och Järfälla kyrkogård.

Under perioden 1 juni – 30 augusti gäller hundförbud på alla delar av Görvälnsbadet, Bonäsbadet och Kallhällsbadet. Övrig tid på året får hundar vistas på, och bada vid, badplatserna.

Inom offentlig plats ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

Det krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor på olika platser i kommunen. Se full lista på platser på följande länk:

Lokala föreskrifter i Järfälla kommun

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp