Innehåll

Barkarbybron stängs för motorfordonstrafik sommaren 2022

När Veddestabron öppnar för trafik sommaren 2022 stänger vi Barkarbybron för motorfordonstrafik. Barkarbybron blir då en bro för endast gång- och cykeltrafikanter.

Sommaren 2022 planerar vi för att Veddestabron ska stå klar och öppna för trafik. Samtidigt stänger vi Barkarbybron för motorfordonstrafik. Du som idag åker motorfordon över Barkarbybron får då istället åka över Veddestabron. För dig som går eller cyklar finns gång- och cykelbana på båda broarna.

Så här tar du dig fram när Barkarbybron stängs för motorfordonstrafik

Den streckade blå linjen på illustrationen nedan visar hur du som kör motorfordon kan köra när Veddestabron öppnar och Barkarbybron stängs för motorfordonstrafik. Istället för att köra över Barkarbybron kör du över Veddestabron. Veddestabron får fyra körfält, ett för buss och ett för bil i vardera riktning.

För dig som går eller cyklar har både Veddestabron och Barkarbybron gång- och cykelbana.

Illustration över hur du tar dig fram när Veddestabron öppnar och Barkarbybron stängs för motortrafikfordon.

Den streckade blå linjen visar hur motorfordonstrafik kan köra när Veddestabron öppnar och Barkarbybron stängs för motortrafikfordon. Istället för att köra över Barkarbybron kör du över Veddestabron. Veddestabron får fyra körfält, ett för buss och ett för bil i vardera riktning. För dig som går eller cyklar har både Veddestabron och Barkarbybron gång- och cykelbana.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp