Gå direkt till sidans innehåll

2020-07-22

Besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen har beslutat om besöksförbud på samtliga äldreboenden från 1 april. Åtgärden görs för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Undantag kan göras för personer med antikroppar.

– De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Därför måste vi säkerställa att vi inte får smittspridning där, säger socialminister Lena Hallengren.

Besökare med antikroppar

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om att besökare som har genomgått covid-19 och bildat antikroppar kan ges möjlighet att besöka ett äldreboende. För att ett besök eventuellt ska kunna möjliggöras ska följande uppfyllas:

  • Tillförlitligt antikroppstest som inte är äldre än sex månader ska uppvisas
  • Besökare är friska och symtomfria
  • Bestämmer tid för besök tillsammans med verksamhetschef, mån-fred dagtid.

Det innebär inte att besökare har rätt till ett besök. Verksamhetschefen bedömer och fattar beslut om ett besök är möjligt och patientsäkert.

Besöken ska i möjligaste mån ske utomhus eller i en för verksamheten lämpligt rum till exempel en gemensamhets lokal där andra boende inte vistas för tillfället. Ambitionen är att besökare inte är eller vistas på enheten eller i lägenheten. Kontakta äldreboendet för att boka tid.

Kontakta oss

Servicecenter 08-580 285 00

Upp