Innehåll

Bostadsrättsförening och handlare tilldelas kommunens hållbarhetspris

Bostadsrättsföreningen Kvarnen och Joakim Enerstrand som driver ICA Nära Kallhäll tilldelas Järfälla kommuns hållbarhetspris 2020.

För att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljö och social hållbarhet har Järfälla kommun ett instiftat ett hållbarhetspris. Priset delas in i två kategorier:

  • Pris för insatser inom miljöområdet
  • Pris för insatser inom social hållbarhet

Hållbarhetsprisen 2020 tilldelas Bostadsrättsföreningen Kvarnen och Joakim Enerstrand (ICA Nära Kallhäl).

Bostadsrättsföreningen Kvarnen tilldelas hållbarhetspriset för insatser inom miljöområdet.

Motivering: Bostadsrättsföreningen Kvarnen är vinnare av kategori miljö för sitt långa och systematiska arbete med hållbarhetsfrågor, framför allt inriktat på energieffektivisering. De vågar prova nytt och utvecklar nya sätt att minska energiförbrukningen samt sprider sitt engagemang och inspirerar andra genom att ta emot studiebesök.

Brf Kvarnen tilldelas hållbarhetspris för miljöarbete

Joakim Enerstrand (ICA Nära Kallhäll) tilldelas hållbarhetspriset för insatser inom social hållbarhet.

Motivering: Joakim Enerstrand som driver ICA Nära Kallhäll är vinnare av kategorin social hållbarhet för sitt stora engagemang och nytänkande arbete i sitt närområde Kallhäll. Genom att etablera nya samarbetsformer med lokala aktörer, inte minst samarbetet med Källtorpsskolan där fokus är att möta, inspirera och skapa relation med eleverna, stärker han den sociala hållbarheten i området och bidrar med inspiration till andra. Engagemanget har även en stor potential för utveckling då Joakim endast har varit verksam i området de senaste tre åren.

Joakim Enerstrand tilldelas hållbarhetspriset 2020 för social hållbarhet

Mer information om Hållbarhetspriset

Priset motsvarar ett halvt basbelopp jämnt fördelat mellan de båda priskategorierna. Priset ska användas till fortsatt verksamhet inom respektive område.

Läs mer om hållbarhetspriset här

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp