Innehåll

Därför höjs priset på vårt viktiga vatten

Från och med i år höjs avgiften för vatten med cirka 50 kr/månad för ett enbostadshus och med cirka 17 kr/månad för en lägenhet i ett flerbostadshus. Läs mer om vad som har orsakat höjningen och vad du får för pengarna.

På din senaste vatten- och avloppsfaktura har du kanske noterat en ökad avgift. För att producera världens viktigaste livsmedel krävs både kunskap, hårt jobb och stora investeringar. Trots det kan du för bara 2,4 öre per liter njuta av friskt, rent dricksvatten här i Järfälla.

Den nya taxan för 2023 innebär en höjning och en omfördelning av avgifter mellan de olika typhusen. Avgifter för ett enbostadshus får en höjning med cirka 50 kr/månad samt en höjning med cirka 17 kr/månad och lägenhet för ett flerbostadshus.

Varför höjs avgiften nu när allt är så dyrt?

Stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror påverkar oss alla. Det gäller även för vatten och avlopp i Järfälla. Vi behöver anpassa oss för att kunna möta nya, tuffare miljökrav. Det är samtidigt viktigt att känna till att vi inte får ta ut mer än vad verksamheten kostar – vi får inte gå med vinst.

Vad får jag för pengarna?

Din avgift går till drift, investeringar och underhåll som säkerställer att du har vatten i kranen och att avloppsvattnet blir renat. Under 2022 gick det även till att ersätta eller omlägga gamla vatten- och avloppsledningar vilket kommer att fortsätta under 2023. Avgiften används även för att åtgärda läckor och avfallsstopp.

Vem bestämmer avgiften för vatten och avlopp?
Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i kommunens vatten- och avloppstaxa.

Här hittar du information om vilka avgifter som gäller

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp