Innehåll

Delad hemtjänstavgift införs den 1 juni 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020 att ändra avgiftstaxan för hemtjänst till en differentierad hemtjänsttaxa. Det innebär att avgiften nu delas upp i en del för omvårdnadsinsatser och en del för serviceinsatser.

Varför inför Järfälla kommun en differentierad hemtjänsttaxa?

Då gruppen äldre över 80 år växer i Järfälla, kommer kommunens resurser för äldreomsorg att behöva styras mot brukare med omsorgsbehov. Ett sätt att åstadkomma detta är en förändrad avgiftsmodell. Trots höjningen påverkar den brukarna marginellt eftersom maxtaxan på 2139 kr per månad ligger kvar.

Från och med den 1 juni 2021 kommer omvårdnadsinsatser att debiteras med 99 kr per timme och serviceinsatser med 190 kr per timme. Insatserna kommer att debiteras enligt nedan.

Vad räknas som omvårdnadsinsatser?

 • Duschhjälp
 • Duschtillsyn
 • Personlig hygien
 • Hårvård
 • På- och avklädning
 • Toalettbesök
 • Egenvård
 • Tillsyn
 • Hjälp till och från turbunden resa
 • Trygghetsringning
 • Promenad
 • Social samvaro
 • Måltidssällskap
 • Matning

Vad räknas som serviceinsatser?

 • Disk
 • Enklare matlagning (frukost/mellanmål/kvällsmål)
 • Fönsterputs
 • Hängning av tvätt
 • Inköp utan kund
 • Källsortering
 • Matdistribution
 • Renbäddning
 • Städning
 • Tvätt i bostad
 • Tvätt i tvättstuga
 • Ärenden
 • Undanplockning

Jag har en låg pension, hur påverkar detta mig?

De pensionärer som saknar avgiftsutrymme på grund av en låg pension påverkas inte av höjningen på grund av maxtaxan, taket för hur stor avgift kommunen får ta ut.

Läs mer om avgifter för dig som är äldre och har hemtjänst här

Läs mer om avgifter för dig som har funktionshinder och har hemtjänst här

Frågor?

Kontakta servicecenter:

Telefon 08-580 285 00 (tonval 1)

E-post kontakt@jarfalla.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp