Gå direkt till sidans innehåll

Det enda du ska spola ner i toaletten

Toalettpapper, hushållspapper och tops.

På den internationella världstoalettdagen vill vi påminna dig om att det som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Annat avfall ska till papperskorgen.

Idag den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. I samband med det bedriver Svenskt Vatten en kampanj mot att avloppen används som sopnedkast.

Vi vill påminna om att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs (även andra kroppvätskor går bra) och toalettpapper. Våtservetter, hår, bomullspinnar eller tamponger är avfall som ska slängas i soppåsen.

Avfall som slängs i toaletten kan ställa till problem för Järfälla och landets övriga kommuner. Skräp i toaletten kan orsaka stopp i ditt avlopp eller i ledningsnät och pumpar. När det blir stopp kan det leda till översvämningar i källare, på ledningsnätet och i reningsverken, vilket kan leda till att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.

Om vi bara spolar ner rätt saker så skulle det bidra till många miljövinster. Förutom att avfallet kommer till större nytta i rätt process blir det mindre skräp i havet, färre orenade utsläpp i sjöar och vattendrag.

Tack för din hjälp!

En enkel checklista

  • Spola bara ner kiss, bajs, andra kroppsvätskor och toalettpapper i toaletten. Kom ihåg att det bara är toalettpapper som är tillverkat för att lösas upp snabbt..
  • Förvara gärna en papperskorg i badrummet och släng alltid tops, bomullstussar, våtservetter, tamponger och annat skräp i den.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp