Innehåll

Det gäller för eldning och firande av valborg

Valborgsfirande förknippas ofta med majbrasa. Eldning sker alltid på eget ansvar och det gäller att vara försiktig. Du behöver söka tillstånd från polisen om du arrangerar en tillställning på allmän plats.

Valborgsfirande med brasa

Enligt kommunens ordningsföreskrifter är eldning och grillning på offentlig plats endast tillåten på platser som är särskilt iordningsställda för ändamålet.

Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framför allt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Brandkåren Attunda informerar om vad du ska tänka på när du planerar att tända en valborgseld.

Elda trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller samlas in för att på bästa sätt ta vara på naturens resurser. Det är inte tillåtet att elda i trädgårdar, inte ens på valborg. Enligt 18 § Järfälla kommuns ordningsföreskrifter är eldning och grillning på offentlig plats endast tillåten på platser som är särskilt iordningställda för ändamålet.

Brandkåren Attunda informerar om eldning av trädgårdsavfall

Tips på valborgsfirande

På Järfällas upplevelsewebb kan du se vilka eventuella valborgsfiranden som arrangeras i Järfälla.

Upplev Järfälla

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp