Innehåll

Det här gäller för Järfällas högstadieskolor

Pandemin innebär speciella tider för Järfällas skolor. Vi vill därför informera om det aktuella läget angående distansundervisning och vad skolorna kan göra för att stoppa smittspridningen.

Elever som går i högstadiet i en kommunal skola kan undervisas på distans. Varje skola planerar utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som ska användas för att minska trängsel i lokalerna. Utöver distansundervisning kan skolorna göra anpassningar av scheman, undvika stora samlingar och ha verksamhet utomhus när det är möjligt.

Du som är vårdnadshavare till en elev i högstadiet informeras av skolan om det blir aktuellt med distansundervisning. Om du är vårdnadshavare till en elev på en fristående grundskola, kontakta ditt barns skola för information.

Järfälla kommun har kontinuerlig kontakt med Smittskydd Stockholm och följer aktivt utvecklingen av smittspridningen i vår region. Eventuella beslut att stänga förskolor/skolor för att förhindra smittspridning sker i samråd med smittskyddsläkare

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp